Буду сильною (Transliteration)

Advertisements

Буду сильною

Прокинусь, дуже сумно
Та намалюю сміх на губах,
Вагатись нерозумно,
Навіщо ж ти зі мною так?
 
Буду сильною,
Буду сильною,
Намалюю на губах.
Буду сильною,
Буду сильною,
Може бути тільки так.
 
Я заховаю серце
У надійний сейф та втечу,
Та не знаходжу місця,
Ненавиджу себе за це.
 
Буду сильною,
Буду сильною,
Намалюю на губах.
Буду сильною,
Буду сильною,
Може бути тільки так.
 
Буду сильною,
Буду сильною,
Намалюю на губах.
Буду сильною,
Буду сильною,
Може бути тільки так.
 
Буду сильною,
Буду сильною,
Намалюю на губах.
Буду сильною,
Буду сильною,
Може бути тільки так.
 
Kűldve: Ivan LudenIvan Luden Szombat, 16/03/2019 - 02:26
Transliteration
Align paragraphs
A A

Budu syl'noyu

Prokynus', duzhe sumno
Ta namalyuyu smikh na hubakh,
Vahatys' nerozumno,
Navishcho zh ty zi mnoyu tak?
 
Budu syl'noyu,
Budu syl'noyu,
Namalyuyu na hubakh.
Budu syl'noyu,
Budu syl'noyu,
Mozhe buty til'ky tak.
 
Ya zakhovayu sertse
U nadiynyy seyf ta vtechu,
Ta ne znakhodzhu mistsya,
Nenavydzhu sebe za tse.
 
Budu syl'noyu,
Budu syl'noyu,
Namalyuyu na hubakh.
Budu syl'noyu,
Budu syl'noyu,
Mozhe buty til'ky tak.
 
Budu syl'noyu,
Budu syl'noyu,
Namalyuyu na hubakh.
Budu syl'noyu,
Budu syl'noyu,
Mozhe buty til'ky tak.
 
Budu syl'noyu,
Budu syl'noyu,
Namalyuyu na hubakh.
Budu syl'noyu,
Budu syl'noyu,
Mozhe buty til'ky tak.
 
Kűldve: Ivan LudenIvan Luden Csütörtök, 04/04/2019 - 03:03
More translations of "Буду сильною"
See also
Hozzászólások