Да сложим край (Da slojim krai) (Angol translation)

Reklám

Да сложим край (Da slojim krai)

ВИЛИСЛАВ: Всички мръсни игрички знаем си,
пак на руска рулетка играем си….
На късмет още с тебе дишаме,
в този огън от думи, вместо куршуми....
КАЛИ: Всичко руши се - да сложим край!
Виждам без мен силен го даваш…
Във връзка с това необвързан ставаш!
 
Припев:
КАЛИ: В сърцето ми пуснах те да се настаниш,
а ти не спря да го чупиш и да рушиш!
Сега щетите и наема ще платиш,
и аз да губя мразя - виж!
ВИЛИСЛАВ: Сама в леглото, голямо - лягай си….
И трепери, че изневерявам ти!
Като ме търсиш да кажа ли “Няма как”?
КАЛИ и ВИЛИСЛАВ: Щом изстина по мен, ще пламнеш ли пак?
 
2.
ВИЛИСЛАВ: Със мечока ти плюшен сбърка ме…
От всички планове общи търкай ме…
Във режим “Автоматично завъртане”...
Връзка като по книга, четох я - стига!
КАЛИ: Искам си старите аз и ти,
дето се лаят, но се желаят…
Искам те теб, но връзката не е тая!
 
Припев:
КАЛИ: В сърцето ми пуснах те да се настаниш,
а ти не спря да го чупиш и да рушиш!
Сега щетите и наема ще платиш,
и аз да губя мразя - виж!
ВИЛИСЛАВ: Сама в леглото, голямо - лягай си….
И трепери, че изневерявам ти!
Като ме търсиш да кажа ли “Няма как”?
КАЛИ и ВИЛИСЛАВ: Щом изстина по мен, ще пламнеш ли пак?
 
Припев:
КАЛИ: В сърцето ми пуснах те да се настаниш,
а ти не спря да го чупиш и да рушиш!
Сега щетите и наема ще платиш,
и аз да губя мразя - виж!
ВИЛИСЛАВ: Сама в леглото, голямо - лягай си….
И трепери, че изневерявам ти!
Като ме търсиш да кажа ли “Няма как”?
КАЛИ и ВИЛИСЛАВ: Щом изстина по мен, ще пламнеш ли пак?
 
Kűldve: polina_skpolina_sk Vasárnap, 02/06/2019 - 10:52
Angol translationAngol
Align paragraphs
A A

Let's put an end

VILISLAV: We know all our wicked games,
but still we play Russian roulette…
We are lucky to breath still
in this fire of words instead of bullets…
KALI: Everything falls apart, let's put an end!
I see that you act strong without me...
Related to this you have no relationship anymore!
 
Refrain:
KALI: I let you reside in my heart
but you did not stop breaking and destroying it!
Now you will have to pay the damages and the rent
and see - I hate to lose!
VILISLAV: Go to your empty big bed…
And be afraid that I have an affair!
When you look for me should I say "No way"?
KALI & VILISLAV: As you got on ice for me, will you get on fire again?
 
2.
VILISLAV: You confused me with your teddy…
Just delete me from all common plans…
I am in the mode "Turn back automatically"...
A relationship as in a manual - I read it and it's enough for me!
KALI: I want the old you and me,
that bark each other, but still want each other….
I want you, but not this relationship!
 
Refrain:
KALI: I let you reside in my heart
but you did not stop breaking and destroying it!
Now you will have to pay the damages and the rent
and see - I hate to lose!
VILISLAV: Go to your empty big bed…
And be afraid that I have an affair!
When you look for me should I say "No way"?
KALI & VILISLAV: As you got on ice for me, will you get on fire again?
 
Refrain:
KALI: I let you reside in my heart
but you did not stop breaking and destroying it!
Now you will have to pay the damages and the rent
and see - I hate to lose!
VILISLAV: Go to your empty big bed…
And be afraid that I have an affair!
When you look for me should I say "No way"?
KALI & VILISLAV: As you got on ice for me, will you get on fire again?
 
Kűldve: Jurica KaticicJurica Katicic Kedd, 27/08/2019 - 10:00
Added in reply to request by furkan alalınfurkan alalın
More translations of "Да сложим край (Da ..."
Hozzászólások