ה' מלך (Hashem Melech) (Orosz translation)

Reklám

ה' מלך (Hashem Melech)

ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
 
אהלל ה' אלוקים ואגדלנו בתודה
אהלל ה' אלוקים ואגדלנו בתודה
 
י -- ה -- ו --ה ה' אלוקינו ה' אחד
י -- ה -- ו --ה ה' אלוקינו ה' אחד
 
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
 
אהלל ה' אלוקים ואגדלנו בתודה
אהלל ה' אלוקים ואגדלנו בתודה
 
י -- ה -- ו --ה ה' אלוקינו ה' אחד
י -- ה -- ו --ה ה' אלוקינו ה' אחד
 
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
 
ערבית צרפתית
וואדילילה, וואדילילה // אובה דונסא, אובה דונסא
וואדילילה, וואדילילה // אובה דונסא, אובה דונסא
 
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
ה' מֶלֶךְ, ה' מָלַךְ, ה' יִמְלוֹךְ לְעוֹלָם וָעֵד
 
Kűldve: PalikariPalikari Csütörtök, 02/04/2015 - 18:16
Last edited by EnjovherEnjovher on Péntek, 22/02/2019 - 06:59
Orosz translationOrosz
Align paragraphs
A A

Бог - Царь

Бог1 - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно2.
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
 
Восхвалю Имя Бога и [мы] возвеличим [его] с благодарностью.
Восхвалю Имя Бога и [мы] возвеличим [его] с благодарностью.
 
Господь Бог наш, Господь единственный3.
Господь Бог наш, Господь единственный.
 
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
 
Восхвалю Имя Бога и [мы] возвеличим [его] с благодарностью.
Восхвалю Имя Бога и [мы] возвеличим [его] с благодарностью.
 
Господь Бог наш, Господь единственный.
Господь Бог наш, Господь единственный.
 
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
 
Арабский французский:
Для Бога, для Бога, пустимся в пляс, пустимся в пляс4.
Для Бога, для Бога, пустимся в пляс, пустимся в пляс.
 
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
Бог - Царь, Бог царствует, Бог будет царствовать вечно.
 
  • 1. В соответствии с религиозными канонами Имя Бога запрещено произносить, поэтому при озвучивании религиозных текстов и молитв оно замещается такими словами как Господь, Бог, Имя [его] и др. В этой песне звучит слово «HaShem» (которое буквально переводится как «Имя»).
  • 2. В русской (т.е. церковно-славянской) редакции Библии встречается выражение «во веки вечные».
  • 3. Слова из молитвы «Слушай, Израиль», в строках которой записано собственное Имя Бога. В песне произносятся составляющие его буквы по отдельности.
  • 4. Не уверен в правильности перевода. Здесь записано толкование, которое дал Давид Симонович (http://theheards.us/chris/?p=1032).
Kűldve: Michael DidenkoMichael Didenko Vasárnap, 19/05/2019 - 08:48
Added in reply to request by Юля ЛещеваЮля Лещева
Please help to translate "ה' מלך (Hashem ..."
Hozzászólások