ככלות הקול והתמונה | Kichlot Hakol VeHatmuna (Transliteration)

Reklám

ככלות הקול והתמונה | Kichlot Hakol VeHatmuna

החיוך שלך מרוח על כל העיר
כמו הבטחה גדולה
ויש לך עדת מעריצים, כן
שרים איתך במקהלה
מה יש לומר
כל הכרטיסים נמכרו מראש
מה יש לומר
אל תתן לזה לעלות לך לראש
 
כי אחרי ככלות הקול והתמונה
מישהו יכול לשאול בלי כוונה
מתי בפעם האחרונה
עשית משהו בשביל מישהו
עשית משהו בשביל מישהו
בשביל מישהו
 
זה נראה כמו קלף בטוח
אתה דוהר, אתה על גב הסוס
פותחים לך דלתות כולם, כן
ומדברים בנימוס
אתה יושב ומצטלם
ממש כמו סמל הצלחה
אתה חושב
שהעולם כולו מונח כבר בכיסך
 
כי אחרי ככלות הקול והתמונה
מישהו יכול לשאול בלי כוונה
מתי בפעם האחרונה
עשית משהו בשביל מישהו
עשית משהו בשביל מישהו
בשביל מישהו
 
אתה חי כמו בסרט
אתה כוכב עליון בהפקת חלום
תזהר שלא ידליקו אור, כן
ותתעורר פתאום
ואז תראה מלמעלה עד למטה
יש אותו מרחק
ואז תלמד
מי יהיה האחרון אשר יצחק
 
כי אחרי ככלות הקול והתמונה
מישהו יכול לשאול בלי כוונה
מתי בפעם האחרונה
עשית משהו בשביל מישהו
עשית משהו בשביל מישהו, כן
עשית משהו בשביל מישהו
עשית משהו...
 
Kűldve: Thomas222Thomas222 Péntek, 21/12/2018 - 21:42
Transliteration
Align paragraphs
A A

Kichlot Hakol VeHatmuna

Hachiyuch shelcha maruach al kol ha'ir
Kmo havtacha gdola
Veyesh lecha adat ma'aritsim, ken
Sharim itcha bemak'hela
Ma yesh lomar
Kol hakartissim nimkeru merosh
Ma yesh lomar
Al titen leze la'alot lecha larosh
 
Ki acharey kichlot hakol vehatmuna
Mishehu yachol lish-ol bli kavana
Matai bapa'am ha'achrona
Assita mashehu bishvil mishehu
Assita mashehu bishvil mishehu
Bishvil mishehu
 
Ze nir-eh kmo klaf batuach
Atah doher, atah al gav hasuss
Potchim lecha dlatot kulam, ken
U'medabrim benimuss
Atah yoshev u'mitstalem
Mamash kmo semel hatslacha
Atah choshev
Sheha'olam kulo munach kvar bekischa
 
Ki acharey kichlot hakol vehatmuna
Mishehu yachol lish-ol bli kavana
Matai bapa'am ha'achrona
Assita mashehu bishvil mishehu
Assita mashehu bishvil mishehu
Bishvil mishehu
 
Atah chai kmo beseret
Atah kochav elyon behafakat chalom
Tizaher shelo yadliku or, ken
Vetitorer pitom
Ve'az tir-eh milemala ad lemata
Yesh oto merchak
Ve'az tilmad
Mi ihiye ha'acharon asher yits'chak
 
Ki acharey kichlot hakol vehatmuna
Mishehu yachol lish-ol bli kavana
Matai bapa'am ha'achrona
Assita mashehu bishvil mishehu
Assita mashehu bishvil mishehu, ken
Assita mashehu bishvil mishehu
Assita mashehu...
 
Kűldve: Thomas222Thomas222 Péntek, 21/12/2018 - 23:32
More translations of "ככלות הקול והתמונה |..."
Transliteration Thomas222
Hozzászólások