מסע (Masa) (Transliteration)

Reklám

מסע (Masa)

אושר מתקרב
הצלחת להתגנב
אור שלא עוזב
ומתגלה בחושך
בכל קצוות תבל
מישהו מסתכל
אומר תודה לאל
על אהבת אמת
 
איך שאת רוקדת גם הלב שלי רוקד איתנו
מים רבים לא יכבו את האש שלנו
 
ואת יחפה, אדמה רועדת
איך אחרי כל השנים, הרגשתי שייך
באת מהמדבר, כמו סופה נודדת
כשחיפשתי את עצמי, מצאתי אותך
 
רוצה להתמכר
לטוב שמתגבר
אם הלב אומר
בטח שהוא יודע
תיכף נתעורר
לניגון אחר
לא צריך יותר
יש עוד מסע שלם
 
איך שאת רוקדת גם הכוכבים רוקדים איתנו
מים רבים לא יכבו את האש שלנו
 
ואת יחפה, אדמה רועדת
איך אחרי כל השנים, הרגשתי שייך
באת מהמדבר, כמו סופה נודדת
כשחיפשתי את עצמי, מצאתי אותך
מצאתי אותך
 
ואת יחפה, אדמה רועדת
איך אחרי כל השנים, הרגשתי שייך
באת מהמדבר, כמו סופה נודדת
כשחיפשתי את עצמי, מצאתי אותך
 
ואת יחפה, אדמה רועדת
איך אחרי כל השנים, הרגשתי שייך
באת מהמדבר, כמו סופה נודדת
כשחיפשתי את עצמי, מצאתי אותך
 
Kűldve: OgingerOOgingerO Szerda, 12/06/2019 - 04:37
Transliteration
Align paragraphs
A A

Masa

ʾosher mitkareyv
hatzallaḥat ləhitganneyv
ʾor shelloʾ ʿozeyv
umitgalleh baḥoshekh
bəkhal kətzavot teyveyl
miyshehu mistakkeyl
ʾomeyr toda laʾeyl
ʿal ʾahavat ʾemet
 
ʾeykh sheʾatt rokedet gam halleyv shelliy rokeyd ʾittanu
mayim rabbiym loʾ yəkhabbu ʾet haʾeysh shellanu
 
vəʾet yəḥeyfa ʾadama roʿedet
ʾeykh ʾaḥarey kal hashaniym hirgashtiy shayyakh
bata meyhammidbar kəmo sufa nodedet
kəsheḥippastiy ʾet ʿatzmiy matzatiy ʾotakh
 
rotzeh ləhitmakkeyr
lətov shemmitgabbeyr
ʾim halleyv ʾomeyr
betaḥ shehuʾ yodeyaʿ
teykhef nitʿoreyr
ləniggun ʾaḥeyr
loʾ tzariykh yoteyr
yeysh ʿod massaʿ shaleym
 
ʾeykh sheʾatt rokedet gam hakkokhaviym rokədiym ʾittanu
mayim rabbiym loʾ yəkhabbu ʾet haʾeysh shellanu
 
vəʾet yəḥeyfa ʾadama roʿedet
ʾeykh ʾaḥarey kal hashaniym hirgashtiy shayyakh
bata meyhammidbar kəmo sufa nodedet
kəsheḥippastiy ʾet ʿatzmiy matzatiy ʾotakh
matzatiy ʾotakh
 
vəʾet yəḥeyfa ʾadama roʿedet
ʾeykh ʾaḥarey kal hashaniym hirgashtiy shayyakh
bata meyhammidbar kəmo sufa nodedet
kəsheḥippastiy ʾet ʿatzmiy matzatiy ʾotakh
 
vəʾet yəḥeyfa ʾadama roʿedet
ʾeykh ʾaḥarey kal hashaniym hirgashtiy shayyakh
bata meyhammidbar kəmo sufa nodedet
kəsheḥippastiy ʾet ʿatzmiy matzatiy ʾotakh
 
Kűldve: LevezeneLevezene Vasárnap, 30/06/2019 - 16:35
Added in reply to request by Mizrah-maaraviMizrah-maaravi
More translations of "מסע (Masa)"
Transliteration Levezene
Hozzászólások