السلام عليكم (Salam Alaikum) (Olasz translation)

Reklám

السلام عليكم (Salam Alaikum)

السلام عليكم عليكم السلام
 
حرمنا ما لديكم من قبل الف عام
 
في قصركم سهرتم
 
في كهفنا ننام
 
في نوركم عميتم
 
ابصرنا في الظلام
 
في العمران شاقيتم
 
و هنئنا في الحطام
 
في البرمجة قطعتم
 
و جمعنا الكلام
 
رسالتي إليكم
 
أن نعيشوا في سلام
 
السلام عليكم عليكم السلام
 
حرمنا ما لديكم من قبل الف عام
 
Kűldve: derya_ygmrcderya_ygmrc Szombat, 21/01/2017 - 06:40
Last edited by EnjovherEnjovher on Péntek, 23/08/2019 - 05:19
Olasz translationOlasz (singable)
Align paragraphs
A A

Che la pace sia con te

La pace sia con te Ti abbiamo privato dei tuoi mille anni fa Nel tuo palazzo sei rimasto sveglio Nella nostra grotta dormiamo Alla tua luce, sei cieco Abbiamo visto al buio Nell'urbanizzazione è difficile Ci siamo congratulati con noi per il relitto Nella programmazione hai tagliato E abbiamo raccolto discorsi La mia lettera per te Vivere in pace La pace sia con te Ti abbiamo privato dei tuoi mille anni fa
 
Kűldve: Yassine FarisYassine Faris Péntek, 25/10/2019 - 16:05
Szerző észrevételei:

Sei un grande

Fordítás forrása:
https://lyricstranslate.com/hu/Saad
More translations of "السلام عليكم (Salam ..."
Please help to translate "السلام عليكم (Salam ..."
Hozzászólások