هدیه | Hadya (Angol translation)

Reklám

هدیه | Hadya

آمدی چون هدیه ای خدا چون روشنی ماه
در زندگی تنها، با تو هیچ غمی نیست مرا
بی تو ام آهنگ و آوازی بی صدا
هرگز ترا به کس نیمدهم ای عشق ای آشنا
من کاملم با مهر تو، تو هستی هدیه ای از خدا
 
جای روشنی آفتاب صبح روی ترا به بر کنم
جای الماس شب های تار با مشک زلف تو سحر کنم
جای ستاره های آسمان به چشم زیبای تو نظر کنم
هرگز ترا به کس نیمدهم ای عشق ای آشنا
من کاملم با مهر تو، تو هستی هدیه ای از خدا
 
تو استی هم غم و هم شادی ام
عشق تو قید و هم آزادی ام
میتراوی تو در نهان من
لبریز مهر تو عیان من
دوست دارم ترا بی همتا
هرگز نخواهم شوی از من جدا
 
آمدی چون هدیه ای خدا چون روشنی ماه
در زندگیی تنها، با تو هیچ غمی نیست مرا
بی تو ام آهنگ و آوازی بی صدا
هرگز ترا به کس نیمدهم ای عشق ای آشنا
من کاملم با مهر تو، تو هستی هدیه ای از خدا
 
Kűldve: Elahe MalikaElahe Malika Péntek, 12/04/2019 - 08:38
Last edited by FloppylouFloppylou on Hétfő, 22/04/2019 - 15:31
Angol translationAngol
Align paragraphs
A A

Gift

You came, because you are the gift of God; because you are the light of moon -
In the lonely life, with you nothing makes me sad.
Without you my song and voice are silent.
I will never give you to anybody, oh love, oh beloved.
I’m filled with your love, you are – the gift from God.
 
Instead the sunlight I will bring the morning to you;
Not by diamonds in the dark night, but by your musky curls I’m charmed.
Not at the stars in the sky, but at your beautiful eyes I look.
I will never give you to anybody, oh love, oh beloved.
I’m filled with your love, you are – the gift from God.
 
You are both my sadness and joy.
You are both my fetters and my freedom.
Your kindness is inside my secret.
Overflow of your love is in my vision.
I love you absolutely.
You will never be separated from me.
 
You came, because you are the gift of God; because you are the light of moon -
In the lonely life, with you nothing makes me sad.
Without you my song and voice are silent.
I will never give you to anybody, oh love, oh beloved.
I’m filled with your love, you are – the gift from God.
 
Elahe
Kűldve: Elahe MalikaElahe Malika Péntek, 12/04/2019 - 08:41
Last edited by Elahe MalikaElahe Malika on Vasárnap, 14/04/2019 - 17:25
Szerző észrevételei:

This song will forever remind me of my boyfriend, cause he sent it to me ❤

Hozzászólások