రా ఇటూ | Raa ittu [Show Yourself] (Transliteration)

Reklám

రా ఇటూ | Raa ittu [Show Yourself]

అల్ల కల్లోలంగా ఉంది
గుండె లోతుల్లో
ఏవేవో స్వప్నాలు
కంటి మీద ఉన్న తీరలేవా ?
లోలోన తోచే తెలిసున్నా నేస్తంలా
దొరికేనా కదిలొచ్చేనా ఇల్లే
 
మహారాణినే నేనైనా
నా జన్మే మర్మమా
నీలో దాగున్న మర్మమే విప్పేవా
 
కనపడూ, వచ్చా నిను చూడ
కనపడూ, ఇన్నాళ్లూ
కనులు చూడగా వేచిన ఆశే నీవా ?
రా ఇటూ ! నేనన్నీ వింటా
 
నే వేదనెంతో చూసా అన్నీ దాటే వచ్చా
ఈ రోజు కోసమే వేచా జన్మే నాది ఉంది ఇందుకేనా ?
నేనన్నిటా ప్రత్యేకమే
నియమాలు తెలియవులే
గమ్యాన్నిలా నమ్మానుగా నీ దారి చేరానుగా ?
 
రా ఇటూ! కల్లోలమింక లేదు
దూరాలే తెగించే వచ్చా
బ్రతిమిలాడినా తీర్చవా, సందేహాలు
ఓ, రా ఇటూ, నువ్ ఎదురుగా రా
 
రావా ఇలా, నాపై పగ
నేనుండనూ ఇంకో క్షణం
ఓ, రావా ఇలా, నాపై పగ
నేనుండనూ ఇంకో క్షణం
 
- హంస దీవి తీరాన
ఉందో నది మాయే గలదీ
 
- బంగరు తల్లీ, వచ్చావా
- కనుగొన్నా
 
- రా ఇటూ, శక్తే చూపించూ
ఎదుగింకా కొత్త మెరుపులతో
- దొరకగా నీకే నువ్విలా
- బ్రతుకంతా (- బ్రతుకంతా)
- ఓ రా ఇటూ
- నువ్వ్
 
Kűldve: XxTiagoxXXxTiagoxX Vasárnap, 26/01/2020 - 18:51
Last edited by IceyIcey on Vasárnap, 15/03/2020 - 16:50
Transliteration
Align paragraphs

Raa ittu

Alla kallolangaa undi
Gunde lothullo
Eeveevo svapnaalu
Kanthi mida unna thiraleevaa ?
Lolona thochee thelisunna nesthanlaa
Dorikeenaa kadilocheenaa yillee
 
Mahaaraaninee neenainaa
Naa jenmee marmamaa
Nilo daagunna marmamee vippeevaa
 
Kanapadhu, vacchaa ninu chudha
Kanapadhu, innaallu
Kanulu cudhagaa vechina aashee nivaa ?!
Raa ittu ! Neenanni vinthaa
 
Nee veedanento chusaa anni daattee vacchaa
I roju kosamee veechaa janmee naadhi undhi indhukeenaa ?
Neenannitaa pratyeekamee
Niyamaalu theliyavulee
Ghamyaannila nam'maanugaa ni dhaari cheraanugaa !!?
 
Raa ittu, kallolaminga ledhu !
Dhuraale tegiche vacchaa
Brathimilaadinaa tircavaa sandheehaalu !
Oh, raa ittu, nuv edhuruga raa...
 
Raavaa yilaa naapai paga
Neenundhaanu inko kshanam
Oh, raavaa yilaa naapai paga
Neenundhaanu inko kshanam
 
- Hansa divi tiraana
Undo nadi maayee galadi
 
- Banggaru thalli, vacchavaa
- Kanugonnaa !
 
- Raa ittu, shakthee chupinchu
Edhuginkaa, kotta merupulato
- Dorakagaa nikee nuvvilaa
- Brathukanthaa (- Brathukanthaa)
- Oh, raa ittu
- Nuvv
 
Köszönet
thanked 2 times
Kűldve: XxTiagoxXXxTiagoxX Vasárnap, 26/01/2020 - 19:26
Last edited by XxTiagoxXXxTiagoxX on Vasárnap, 15/03/2020 - 14:32
Hozzászólások
BennyBenJBennyBenJ    Vasárnap, 15/03/2020 - 02:42

Hi XxTiagoxX, here is the transliteration of the original lyrics:

Alla kallolangaa undi
Gunde lothullo
Eeveevo svapnaalu
Kanthi mida unna thiraleevaa ?
Lolona thochee thelisunna nesthanlaa
Dorikeenaa kadilocheenaa yillee

Mahaaraaninee neenainaa
Naa jenmee marmamaa
Nilo daagunna marmamee vippeevaa

Kanapadhu, vacchaa ninu chudha
Kanapadhu, innaallu
Kanulu cudhagaa vechina aashee nivaa ?!
Raa ittu ! Neenanni vinthaa

Nee veedanento chusaa anni daattee vacchaa
I roju kosamee veechaa janmee naadhi undhi indhukeenaa ?
Neenannitaa pratyeekamee
Niyamaalu theliyavulee
Ghamyaannila nam'maanugaa ni dhaari cheraanugaa !!?

Raa ittu, kallolaminga ledhu !
Dhuraale tegiche vacchaa
Brathimilaadinaa tircavaa sandheehaalu !
Oh, raa ittu, nuv edhuruga raa...

Raavaa yilaa naapai paga
Neenundhaanu inko kshanam
Oh, raavaa yilaa naapai paga
Neenundhaanu inko kshanam

- Hansa divi tiraana
Undo nadi maayee galadi

- Banggaru thalli, vacchavaa
- Kanugonnaa !

- Raa ittu, shakthee chupinchu
Edhuginkaa, kotta merupulato
- Dorakagaa nikee nuvvilaa
- Brathukanthaa (- Brathukanthaa)
- Oh, raa ittu
- Nuvv