Louis Prima - C'e La Luna Mezz'o Mare

Sicilian

C'e La Luna Mezz'o Mare

C'e la luna mezz'o mare
Mamma mia me maritari,
Figghia mia, a cu te dari
Mamma mia pensaci tu.
 
Si ci dugnu lu babberi (barber)
Iddu va, Iddu veni
'u rasolu manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi rasulia la figghia mia.
 
O Mamma, piscia fritta baccala
O Mamma piscia fritta baccala.
 
Figghia mia, a cu te dari
 
Mamma mia pensaci tu.
Si ci dugnu falignami (carpenter)
 
Iddu va, iddu veni
'u chianuzzu manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi chiannuzulia la figghia mia.
 
O Mamma, piscia fritta baccala
O Mamma piscia fritta baccala.
 
Figghia mia a cu te ddari?
Mamma mia penzaci tu.
Si ci dugnu lu scapparu (shoemaker)
Iddu va, iddu veni
'u matteddu manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi matteddia la figghia mia.
 
O Mamma, piscia fritta baccala
O Mamma piscia fritta baccala.
 
Figghia mia a cu te ddari?
Mamma mia penzaci tu.
Si ci dugnu zuppunaro (farmer)
Iddu va, iddu veni
'u zappuni manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi zappunia la figghia mia.
 
O Mamma, piscia fritta baccala
O Mamma piscia fritta baccala.
Figghia mia a cu te ddari?
Mamma mia penzaci tu.
Si ci dugnu macillaiu (butcher)
Iddu va, iddu veni
La sasizza manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi sasizzia la figghia mia.
 
O Mamma, piscia fritta baccala
O Mamma piscia fritta baccala.
 
Figghia mia a cu te ddari?
Mamma mia penzaci tu.
Si ci dugnu piscialiolu (fisherman)
Iddu va, iddu veni
E lu pisci manu teni.
Si ci pigghia la fantasia
Mi pisciulia la figghia mia.
 
O Mamma, piscia fritta baccala
O Mamma piscia fritta baccala.
 
Figghia mia a cu te ddari?
Mamma mia penzaci tu.
Si ti rugnu 'o 'nzalataru (gardner)
Iddu va, iddu veni,
Sempe 'o citrolu ne mani teni...
Si ci pigghia 'a fantasia
Ti citrolu figghiuzza mia.
 
Kűldve: science man Szombat, 09/04/2011 - 20:22
Köszönetthanked 4 times

 

Translations of "C'e La Luna Mezz'o ..."
Louis Prima: Top 3
Please help to translate "C'e La Luna Mezz'o ..."
Hozzászólások