Adia Chan - 龍華的桃花 (Lung wa dik tou fa)

  • Előadó: Adia Chan ( 陳松齡; 陳松伶 (Chan Chung-ling); Adia Chan Chung-ling)
  • Album: 天涯歌女 (1990)
Reklám
Chinese (Cantonese)
A A

龍華的桃花 (Lung wa dik tou fa)

遍野綠茵翠,花枝滿蓓蕾,
浮雲動風勢驟變急吹,
片片落飛絮,風中去復回,
徐徐飄向天邊去,
消失了,遠空裡,
飄忽或已墜於天際再難追。
離枝幹,别鄉土,
風中會相聚,
去或留,聽任吹。
君也像飛絮,空中去復回,
徐徐飛向天邊去。
 
遍野綠茵翠,花枝滿蓓蕾,
浮雲動風勢驟變急吹,
片片落飛絮,風中去復回,
徐徐飄向天邊去,
消失了,遠空裡,
飄忽或已墜於天際再難追。
離枝幹,别鄉土,
風中會相聚,
去或留,聽任吹。
君也像飛絮,空中去復回,
徐徐飛向天邊去。
 
飄去像飛絮,
消散像飛絮,
歲月如飛絮。
 
Kűldve: Joyce SuJoyce Su Csütörtök, 27/06/2019 - 02:59
Köszönetthanked 1 time

 

Reklám
Videó
Adia Chan: Top 3
Collections with "龍華的桃花 (Lung wa dik ..."
Hozzászólások