Angels (Albán translation)

Advertisements
Angol

Angels

Sparkling angel I believed
You were my saviour in my time of need
Blinded by faith I couldn't hear
All the whispers, the warnings so clear
I see the angels,
I'll lead them to your door
There's no escape now,
No mercy no more
No remorse cause I still remember
The smile when you tore me apart
 
You took my heart,
Deceived me right from the start
You showed me dreams,
I wished they'd turn into real
You broke a promise and made me realize
It was all just a lie
 
Sparkling angel, I couldn't see
Your dark intentions, your feelings for me
Fallen angel, tell me why?
What is the reason, the thorn in your eye?
I see the angels,
I'll lead them to your door
There's no escape now,
No mercy no more
No remorse, cause I still remember
The smile when you tore me apart
 
You took my heart,
Deceived me right from the start
You showed me dreams,
I wished they'd turn into real
You broke a promise and made me realize
It was all just a lie
Could have been forever
Now we have reached the end
 
This world may have failed you,
It doesn't give you reason why
You could have chosen a different path in life
 
The smile when you tore me apart
You took my heart,
Deceived me right from the start
You showed me dreams,
I wished they'd turn into real
You broke a promise and made me realize
It was all just a lie
Could have been forever
Now we have reached the end
 
Kűldve: Whatever2011 Péntek, 27/08/2010 - 02:49
Align paragraphs
Albán translation

Engjuj

Engjuj të ndriçueeshëm besova
ishte shpëtimtari im në kohë nevoje
E verbër nga besimi nuk shikoja dëgjoja
tërë përshpërimat, paralajmërimet aq të qarta
I shoh engjujt
Do i drejtoj drejt derës tënde
Nuk ka ikje tani
Nuk ka mëshumë më shumë
nuk ka keqardhe sepse unë ende e kujtoj
Buzëqeshjen kur më shkatërove
 
Më more zemrën
më mashtrove nga fillimi
Më tregove ëndërra
Dëshiroj të bëhenin të vërteta
theve premtimin dhe më bëre ta kuptoj
ishte vetëm gënjeshtër
 
Engjuj të ndriçueeshëm, nuk shikoja
qëllimet e tua të errëta, ndjenjat e tua për mua
Engjuj të rënë, më thuaj përse?
cila është arsyeja, gjëmbi në syrin tënd?
i shoh engjujt
Do i drejtoj drejt derës tënde
Nuk ka ikje tani
Nuk ka mëshumë më shumë
nuk ka keqardhe sepse unë ende e kujtoj
Buzëqeshjen kur më shkatërove
 
Më more zemrën
më mashtrove nga fillimi
Më tregove ëndërra
Dëshiroj të bëhenin të vërteta
theve premtimin dhe më bëre ta kuptoj
ishte vetëm gënjeshtër
mund të ishte përgjithmonë
Tani e kemi arritur fundin
 
Kjo botë mund të të dështonte
nuk të jep arsye përse
mund të kesh zgjedhur rrug tjetër në jetë
 
Buzëqeshjen kur më shkatërove
Më more zemrën
më mashtrove nga fillimi
Më tregove ëndërra
Dëshiroj të bëhenin të vërteta
theve premtimin dhe më bëre ta kuptoj
ishte vetëm gënjeshtër
mund të ishte përgjithmonë
Tani e kemi arritur fundin
 
Kűldve: Guest Péntek, 10/03/2017 - 18:34
Added in reply to request by Zarina01
Hozzászólások