Reklám

Armânjimakidoneanjilli (Román translation)

Proofreading requested
Aromanian
A A

Armânjimakidoneanjilli

Alăi Armânjimakidoneanjilli,
Clirunonjili a Dzeiloru,
A muntsâloru sarki aslanji,
Nădia a strâpâpânjilor,
 
[Rifrenu]
Mârits-vâ cu-a vostu tricutu
Mârits-vâ sh-ti prezentu,
Că-adetsli tuti li tsânutu
Ti-unu yinitoru livendu.
 
Anamisa di muntsâli mari,
Iu frimitatu isturia,
Aynânghipsea a voastri hări
Tuts sh-lji-acâtsa ciudia.
 
[Rifrenu]
 
Ayalmi totna muta
Sh-vâ luyursea ti dzei,
Sh-loclu tutu anvârlighea
A voastri odisei.
 
[Rifrenu]
 
Dodona tru Ipiru s-tindea
Corlu tru ayorâ,
Sh-lao di pri-iutsido yinea
Pri dzei s-mească cu dhoarâ.
 
[Rifrenu]
 
Iracli gioni lindaru,
Dhiatâ n-alasâ,
Pâtria s-nâ hibă altaru,
Atsea tsi nâ plâsâ.
 
[Rifrenu]
 
Alexandru protlu ampiratu
Di-arâzgâ vâsilkească,
S-avea-acâtsatâ cu giuratu
Lumea s-u-ambunascâ.
 
[Rifrenu]
 
Kűldve: adysanuadysanu Péntek, 05/06/2015 - 19:10
Last edited by adysanuadysanu on Szerda, 10/06/2015 - 10:43
Román translationRomán
Align paragraphs

Macedo-românilor

Măi, macedo-românilor,
Moștenitori ai Zeilor,
Lei conștiincioși ai munților,
Nădejdea străbunilor.
 
[Refren]
Mândri-ți-vă cu al vostru trecut,
Mândri-ți-vă și de prezent,
Că obiceiurile toate le-ați ținut
Pentru-n viitor viteaz.
 
Printre munții mari
Vi s-a fârâmițat istoria,
Când priveau grația voastră
Pe toți îi apuca uimirea.
 
[Refren]
 
Statui tot vă ridicau,
Și le considerau de Zei,
Și peste tot împrejur
Erau ale voastre odisei.
 
[Refren]
 
În Dodona din Epirus se-ntindea
Un șir în trudă,
Și de peste tot veneau
Pe Zei să-i cinstească cu daruri.
 
[Refren]
 
Tânârul Heracle, în dar,
Testament el ne lăsă
Patria să ne fie altarul,
Aceea ne e neamul.
 
[Refren]
 
Alexandru veșnic împărat,
De origine regească,
Se prinse de-a jurat
Lumea s-o-nbunească.
 
[Refren]
 
Köszönet
Kűldve: adysanuadysanu Hétfő, 08/06/2015 - 18:30
Last edited by adysanuadysanu on Szerda, 12/02/2020 - 22:04
Szerző észrevételei:

Aromânii spun că atât Heracle cât și Alexandrul Macedon erau de origine aromână Regular smile

The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Reklám
Translations of "..."
Román adysanu
Hozzászólások
Read about music throughout history