Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

И анэ еплъи ипхъу къашэ dalszöveg

  • Előadó: Azamat Tsavkilov (Азамат Цавкилов)
Kabardian
Kabardian
A A

И анэ еплъи ипхъу къашэ

Хъуащ си къэшэгъуи, зыбжанэ щӏауэ,
Цӏыхум хуэмыхьыр ди деж сагъэхь.
Сщӏынур сымыщӏэу нобэ щыкъуанэ,
Къуажэ фызыжьым саныхоплъыхь.
 
Припев:
И анэ еплъи ипхъу къашэ — адыгэ псалъэжь!
Фыз къыщытшэм утщогъупщэж, уой.
И анэ еплъи ипхъу къашэ — адыгэ псалъэжь!
Фыз къыщытшэм утщогъупщэж.
 
Нанэхэр дыщэщ, дагъуэ ямыӏэ,
Укъимыкӏуэту малъхъэ захуэщӏ.
Екӏухэщ, зэкӏужхэщ хуэдэ щымыӏэ,
Уи нэр уфӏыцӏи ӏэпэ яхуэщӏ!
 
Припев.
 
И анэм ещхьу къэсшащ нысащӏэ,
Ныбжьэгъухэм жаӏэ: «Къыхиудащ»!
И жьэр зэщӏихым дыкъыхегъащӏэ,
Жьантӏэри пасэу плъапӏэ тфӏищӏащ.
 
Припев.
 
Сщӏащ сэ щхьэгъусэ зыбжанэ щӏауэ,
Цӏыхум хуэмыхьыр абы сегъэхь!
Ещхькъым нысащӏэр зыкӏи и анэм,
Уфӏэфӏыхункӏи щӏы уэ хэплъыхь!
 
Припев.
 
Хъуащ си къэшэгъуи, зыбжанэ щӏауэ,
Цӏыхум хуэмыхьыр ди деж сагъэхь.
Сщӏынур сымыщӏэу нобэ щыкъуанэ,
Къуажэ фызыжьым саныхоплъыхь.
 
Köszönet
Kűldve: Kevin RainbowKevin Rainbow Péntek, 01/07/2022 - 06:51

 

Azamat Tsavkilov: Top 3
Hozzászólások
Read about music throughout history