Band-Anna (Angol translation)

Advertisements
Dán

Band-Anna

Han sidder alene i sit rum og kigger ind i sin væ'
Og smoker weed every day
Han tænker og tænder på A-n-n-a
Et omkvæd i hans kranie, han bli'r ved med at genta'
Hvis han blev puttet i en hjerneskanner
Vil' alt det blinkede derind' være Anna
Han ville så'n ønske, at det var ham, hun var fan af
Så han hader Nik & Jay
For de har gået med Band-Anna helt tilbage fra 03
De kaldte hende Band-Anna
Fordi hun bollede hele deres band
Ja, hun var fanme en fan
Og det startede med de to fra Nexus
Nu' det enhver star, der går i hendes solar pleksus
Og det var ikk' én enkelt hændelse
Nej, det var som en sygdom... [?]
Uden endelse
Hun gik fra kendis til kendis
Og knalded' alle fra Kesi, Kato til Kandis
Scorede både skidt og kanel
Shit & Chanel
Havde kysset med både Kidd og Jamel
Anna, hun var analog astrolog
Og havde styr på sine stjerne i sin lille lommelogbog
Han prøvede at score og sige noget sødt
Men der kom ikke ét ord
For hans hænder, de var svedige, og hans drømme, de var våde
Det var klart at ham og Anna ikke sku' bli' til noget
 
Sig mig, hvor' du hen' i nat, Anna? (It's like this, and like that, and like this, Anna)
Du sætter mig skakmat, Anna-na-na (It's like that, and like this, and like that, Anna)
Du' li' så smuk fra den ene ende af
Som du er fra den anden ende af
A-n-n-a
 
Han ka' ikk' få hende ud af sit hoved
Han burde bar' chille til den næste episode
For ja, hun vil gerne kys
Og måske mer', men kun hvis det efterlader lidt stjernedrys
Og hey, han er ikk' artist
Så Anna, han er så kold som Antarktis
Og homie, han er på den anden ende (på den anden ende)
Hvordan sku' han få Anna til at anerkende
Han vil' aldrig gøre Anna nas
Bare kysse Annas ass
I egen juice i et krystalglas
Han får blues
Over Anna ikk' gi'r ham pigelus
Og blowjobs i hans bandbus
Men han har ikk' nogen bandbus
For han har ikk' noget band
Hans venner ka' fucke af, når de kalder hende second-hand
Han sagde længe: "Jeg bli'r Annas mand mañana"
Men måt' sande, at det' et fattigt fatamorgana
 
Sig mig, hvor' du hen' i nat, Anna? (It's like this, and like that, and like this, Anna)
Du sætter mig skakmat, Anna-na-na (It's like that, and like this, and like that, Anna)
Du' li' så smuk fra den ene ende af
Som du er fra den anden ende af
A-n-n-a
 
A-n-n-a (x4)
 
Nu har du hørt om A-n-n-a
Hvor syn's du, historien ska' end' hen' af?
Bli'r hun svanger
Af en sanger
Der måske, måske ikk' er Mads Langer
Sidder tilbag' med barnet fuldt af angst og anger?
Kommer der et twist
I historien her til sidst
Med at ham fra de andre vers bli'r den sygeste guitarist
Og pluds'lig ligger øverst på en hitlist'
Og ligger oven på Anna og graver i hendes skattekist'?
Næ, Anna bli'r aldrig andet end hans fantasi
Og bli'r ved med at være fanpig'
Og Anna lever lyk'ligt et eller andet sted i by'n
Jeg har ændret hendes navn, så hun ka' være Anna-nym
 
Én sidste hyldest til Anna
Unge og gamle sang med
 
Sig mig, hvor' du hen' i nat, Anna? (It's like this, and like that, and like this, Anna)
Du sætter mig skakmat, Anna-na-na (It's like that, and like this, and like that, Anna)
Du' li' så smuk fra den ene ende af
Som du er fra den anden ende af
A-n-n-a
 
Kűldve: HinKyto Hétfő, 01/10/2018 - 17:03
Align paragraphs
Angol translation

Band-Anna

He sits alone in his room, looking at his wall
Smoking weed every day
He thinks of and is turned on by A-n-n-a
A chorus in his skull that he keeps on repeating
If you put him into a brain scanner
The only thing lighting up in there would be Anna
He would really wish it was him she was a fan of
So he hates Nik & Jay1
'Cause they've been hanging out with Band-Anna all the way back in 032
They called her Band-Anna
Because she fucked their entire band
Yeah, she was one hell of a fan
And it started with those two from Nexus3
Now it's every star who goes into her solar plexus
And it was not a one time thing
No, it was like an illness... [?]
Without an end
She went from celebrity to celebrity
And fucked everyone from Kesi and Kato to Kandis4
Hooked up with both good and bad
Shit & Chanel5
Has kissed with both Kidd and Jamel6
Anna was an analogue astrologist
And managed her stars in her tiny pocket logbook
He tried to hit on her and say something sweet
But there was not even a single word
'Cause his hands were sweaty and his dreams were wet
And it was given that him and Anna wouldn't become a thing
 
Tell me, where are you tonight, Anna? (It's like this, and like that, and like this, Anna)
You put me checkmate, Anna-na-na (It's like that, and like this, and like that, Anna)
You're just as beautiful from one end
As you are from the other end7
A-n-n-a
 
He can't get her out of his head
He ought to just chill until the next episode
'Cause sure, she would love to kiss
And perhaps some more but only if it will leave some stardust behind
And hey, he's no artist
So Anna is cold like Antarctica
And homie, he's out of it (out of it)
How would he make Anna acknowledge8
He would never hurt Anna
But just kiss Anna's ass
In her own juices9 in a crystal glass
He gets the blues
About Anna not giving him cooties
And blowjobs in his tour bus
But he doesn't have any tour bus
'Cause he doesn't have any band
His friends can fuck right off when they call her second hand
For a long time, he said: "I'll be Anna's man mañana"10
But he had to face that it's a poor mirage
 
Tell me, where are you tonight, Anna? (It's like this, and like that, and like this, Anna)
You put me checkmate, Anna-na-na (It's like that, and like this, and like that, Anna)
You're just as beautiful from one end
As you are from the other end7
A-n-n-a
 
A-n-n-a (x4)
 
You've heard about A-n-n-a now
How do you think the story ought to end?
Will she get pregnant
With a singer
Who may or may not be Mads Langer11
Left behind with a child, full of anxiety and regret?
Will there be a twist
Here at the end of the story
About the guy from the previous verses becoming the most incredible guitarist
Suddenly being on top of a chart
And him lying on top of Anna, digging into her treasure chest?
Nope, Anna will never be anything but his fantasy
And will keep on being a fan girl
And Anna lives happily somewhere in the night life
I've changed her name so that she may be Anna-nymous
 
One last tribute to Anna
Young and old people sang along
 
Tell me, where are you tonight, Anna? (It's like this, and like that, and like this, Anna)
You put me checkmate, Anna-na-na (It's like that, and like this, and like that, Anna)
You're just as beautiful from one end
As you are from the other end7
A-n-n-a
 
 • 1. A Danish hip-hop duo
 • 2. This could also mean "they've worn bandannas," which they used to
 • 3. A Danish record and production company
 • 4. Danish musicians
 • 5. A Danish rock / pop band
 • 6. Referencing Kidd's song "Kyssed med Jamel" (Kissed with Jamel)
 • 7. a. b. c. "Anden ende af" sounds like Anna spelled out
 • 8. The 'aner' in anerkende sounds like Anna
 • 9. A play on words with "ananas i egen juice" ("pineapple in it's own juices,") meaning that someone being smug
 • 10. Means "tomorrow" in Spanish and the 'ana' part sounds like Anna
 • 11. A Danish artist
Unless you have obtained my permission, please don't use my translations elsewhere without giving me credit.
Kűldve: HinKyto Hétfő, 01/10/2018 - 17:03
Per Vers: Top 3
Hozzászólások