Zaz - Cœur volant (Macedón translation)

Macedón translation

Летачко срце

Оживеј ги животните соништа и бои,
погледни ја Месечината и ѕвездите
сè што е изгубено ќе се најде пак
 
Намотувајќи во сенките,
заборавен и исплашен,
мал гениј со вешти прсти
ги поправа часовите.
 
Раширени неговите крилја,
едно срце што плачеше, сега лета
љубовта ја излечи болката по она што го нема
 
Таа беше непозната, љубопитна, а потоа и пријателка
еден поглед кој го нуди
мала сирена со очи на ноќта
нејзиниот клуч го оживеа сонот
тајна сега една тие делат
 
Тој беше волшебник на слики и песни.
скротител на соништата,
скриен во сенка,
сам со неговите скршени игриви нешта
тогаш неговото скршено срце
распарчените нешта ќе ги поправи пак
 
Сонувај...
Не заборавај ги соништата!
Сонувај...
 
Kűldve: ivank23 Szombat, 07/04/2012 - 21:44
Francia

Cœur volant

Zaz: Top 3
Idioms from "Cœur volant"
See also
Hozzászólások