Can't Help Falling in Love (Tongan translation)

Reklám
Tongan translationTongan
A A

Fa'a Lahi 'Eku 'Ofa 'Ia Koe

Lea kau'ilolelei, "'oho pē 'e he kaulaunoa."
Ka fa'a lahi 'eku 'ofa 'ia koe
Teu nofo?
'E kapau ko ha angahala ia
Pea kapau 'oku fa'a lahi 'eku 'ofa 'ia koe?
 
Hange ko e tafe vai ki tahi
'Ofeina, 'oku pau ke pehe
Pau me'a ni'ihi ke pehe
To'o hoku nima kae'uma'ā hoku mo'ui kotoa
He 'oku fa'a lahi 'eku 'ofa 'ia koe.
 
Hange ko e tafe vai ki tahi
'Ofeina, 'oku pau ke pehe
Pau me'a ni'ihi ke pehe
To'o hoku nima kae'uma'ā hoku mo'ui kotoa
He 'oku fa'a lahi 'eku 'ofa 'ia koe
He 'oku fa'a lahi 'eku 'ofa 'ia koe.
 
Köszönet
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Kűldve: SilentRebel83SilentRebel83 Hétfő, 15/02/2016 - 09:49
AngolAngol

Can't Help Falling in Love

Hozzászólások