C.E.A.R.T.A (Angol translation)

Reklám
Gaelic (Irish Gaelic)
A A

C.E.A.R.T.A

Foc mi, ní fhaca mé na bastairdí
Carr dubh ina bhfolach ar ár mullach is iad taobh istigh,
Seans ar bith, go bhfaighidh siad mo mhála MD,
Mar tá cóisir ann anocht ‘s níl fáilte roimh an RUC.
 
Is gan dabht, tá mise ar bís,
Le dul síos ar an snaois arís ‘s arís,
Is ní stopfaidh mé go maidin mar nach socraím síos,
Agus fuair mé mála mór ket in ionad mo chíos.
 
Níl tú ag focan éisteacht liom níl seo ina focan jóc,
Tá mé ag iarraidh a bheidh ag an chóisir leat ag ithe cúpla yoke,
Ag déanamh cúpla líne bhán don phúdar mín cóc,
Is tiocfaidh deireadh na hoíche ‘s beimid ar fad ag dul don smoke.
Ach má rugtar orainn inniú Is muidinne a bheas thíos leis a bhfháitiú na súl,
Mar tá na muca mór mire sa tóir ar ár meon.
Is beidh lucht maol Maghaberry sa tóir ar mo thóin.
 
Duirt mé leat cheana, seo an chúis le Balaclava,
Is féidir siúl. Ar shiúl, ‘s ní aithneoidh siad táda.
Tá ‘gear’ is fearr in iarthar Bhéal Feirste againn le fada,
Cóc, speed, e’s agus moll marijuana
Ag teacht isteach go ciúin fríd shléibhte Chonamara.
 
Ag cóisireacht le Tinky Winky agus Seamus Barra,
Ní stopaim ón gheimhreadh fríd go dtí an tEarrach,
Díolaim snaois le do Mhaimeo, do mhac ‘s do chara,
A íocann as má laethanta saoire ar an Fhál Carrach.
 
Níl cathair nach bhfuil muid ann faoi lathair,
Corcaigh, Doire agus fiú amháin D4,
Ag scriosadh na háite ar mhaithe le bheith saibhir,
Ansin ag déanamh snaois bhán le réaltaí TG4.
 
So goitse anois, agus déanfaimid deifir,
Mar tá mise ró-stuama anois faoi lathair,
Agus beidh muid ag dul go maidin le Rónán Mac An Rí,
‘cause’ foc na riallacha atá ag RTÉ
 
Cúrfa x 2
 
C.E.A.R.T.A
Is cuma liomsa foc faoi aon gharda,
Duidín lásta, tá mise ró-ghasta,
Ní fheicfidh tú mise i mo sheasamh ró-fhada.
 
Tógadh Micí Mire agus muid ar an bhealach,
Cé gur thug mé smack ceart don gharda salach,
Bhí orm rith na bhaile agus dul na bhfolach,
Mar bhí 10 kilo cóc taped ar mo bhrollach.
 
Anois ní sin le rá go raibh mé scanraithe,
Sure ní íocaim as an toll ar an M50,
Agus rachaidh muid ar aghaidh go dtí go bhfuil gach deor críochnaithe,
Raitneach dleathach in focan Éire Aontaithe.
 
“Young man we caught you damaging public property,
And you are coming to the station so we can talk properly”
 
Tá tú ag labhairt le Kneecap Is Cuma linn sa tsioc,
Bím ar facebook do mháthair ag wankáil like foc,
Ag streachailt do m’anáil mar tá do dheirfiúr fliuch,
Ag tabhairt greadadh do d’athair agus mé lom nocht.
 
Mar le tamall anois tá mé as mo mheabhair,
Déanfaidh mise a bheag duit agus tú os comhair,
Cibí, duine a bhí, mar chuid de do shaol.
Brisim achan riail, seachas focan caol le caol.
 
Cúrfa x 4
 
Kűldve: GeorgankarGeorgankar Hétfő, 16/04/2018 - 06:20
Angol translationAngol
Align paragraphs

R.I.G.H.T.

Fuck me, I didn't see the bastards coming
A black car hidden on the hill and them inside
No chance at all they'll get my bag of MD,
Because I have a party tonight and the RUC aren't welcome.
 
And without a doubt, I'm excited
Going down on the snuff again and again,
And I won't stop until morning because I don't settle down
And I got a big bag of ket instead of my rent
 
You're not fucking listening to me, this is a fucking joke
I'm trying to be at the part with you eating a few yokes,
Doing a couple of lines of the fine white powdered coke
And the end of the night will come and we'll all be going for a smoke.
But if we're caught today it's us who'll have out eyes down
Because the big furious pigs are on our tracks
And the dull people of Maghaberry will be on our asses
 
I told you, that's the reason for the Balaclava
They can walk. Walking they'll change nothing.
I have the best 'gear' in Belfast for a long time,
Coke, speed and marijuana
Coming in from the Connamara mountains.
 
Partying with Tinky Winky and Seamus Barra,
I won't stop from winter to spring
I sell snuff to your granny, your son and your friends
That pays off my holidays in Falcarragh.
 
There's no town that we're not in right now,
Cork, Derry, and even D4
Destroying the place to be rich
Then doing white stuff with the stars of TG4
 
So get going now, and let's hurry,
Because I'm too sober right now,
And we'll be going until morning with Rónán Mac An Rí,
Because fuck the rules at RTÉ
 
Chorus x2
 
R.I.G.H.T.
I don't give a fuck about any Garda
A lit joint, I'm too fast,
You won't see me standing too long.
 
Micí Mire and us were taken on the way
Because I gave the dirty Garda a smack,
I had to run through the town and hide
Because I had 10 kilos of coke taped to my chest.
 
That's not to say that I was scared
Sure I don't pay my toll on the M50,
And we'll continue on until every tear is finished,
Legal grass in fucking United Ireland
 
“Young man we caught you damaging public property,
And you are coming to the station so we can talk properly”
 
You're talking to Kneecap we couldn't care less,
I do be on your mother's Facebook wanking like fuck,
Struggling with my breathing because your sister is wet
Giving your dad a battering and me naked.
 
Because for a long time now I've been out of my mind,
I'll do a little bit in front of you,
Whoever happens to be part of your life,
I break every rule except 'broad with broad'.
 
Chorus x 4
 
Köszönet
thanked 43 times
Kűldve: obries39obries39 Szerda, 27/06/2018 - 14:15
Added in reply to request by GeorgankarGeorgankar
Last edited by obries39obries39 on Péntek, 06/07/2018 - 13:58
Szerző észrevételei:

1) "MD" is MDMA.
2) The "RUC" is the Royal Ulster Constabulary, a police force.
3) "snuff" is a tobacco like powder that is snorted, but it's also used as a slang word for other drugs like cocaine.
4) "ket" is ketamine.
5) "yokes" is a slang word for ecstacy pills.
6) "gear" is another slang word for illegal drugs, but illegal drugs of any kind.
7) "TG4" is a TV station and broadcaster in Ireland that broadcasts shows in Irish Gaelic.
8) "RTÉ" (Raidió Teilifís Éireann) is the national TV broadcaster.
9) A "Garda" is a police officer. We don't say the "police" or "cops" in Ireland. We say the "Gardaí". "Garda" is the singular.
10) The "M50" is a motorway in County Dublin where you must pay an electronic toll.
11) "Caol le caol, leathan le leathan" in Irish means "broad with broad, slender with slender" and it's a grammatical rule used in spelling and conjugating verb in Irish.

5
Értékelésed: None Average: 5 (1 vote)
More translations of "C.E.A.R.T.A"
Angol obries39
5
Hozzászólások