Pink Floyd - Childhood's End (Szerb translation)

Szerb translation

Kraj detinjstva

Versions: #1#2
Vičeš u snu.
Valjda je cena jednostavno previsoka.
Možeš li biti miran
Kada jednom provali nespokoj?
Probudiš se odmah
Samo na kucanje sopstvenog srca.
Samo jedan čovek pod nebom,
Samo dva uva, samo dva oka.
 
Krenuo si na plovidbu morima
Davno prošlih misli i sećanja
Detinjstvo je završeno, tvoja maštanja
se mešaju sa neprijatnom stvarnošću
I kako se jedra šire
Oči ti se pune suzama
Svi strahovi, nikad pre ne oglašeni
Kažu da moraš napraviti konačan izbor
 
Ko si uopšte ti i ko sam ja
Da kažemo da znamo zašto?
Neki su rođeni; neki umiru
Ispod jednog nemenjivog neba
Biće rata, i biće mira.
Ali sve će jednom prestati.
Sav čelik će porđati;
Svi ponosni ljudi nestati u pepeo
I tako će sve stvari vreme izmeniti.
I tako će se ova pesma završiti.
 
Kűldve: Žorž Péntek, 04/08/2017 - 12:38
Angol

Childhood's End

Hozzászólások