Equinox - Bones (Bulgár translation)

Angol

Bones

 
Love is like a black hole
Everything is dark
You just gotta let go
And feel it, feel it, feel it
We fall off the deep end
Just to get a rush
You know that it's right when
You feel it, feel it, feel it
 
What is life
If it's just of the earth
Only of the flesh and bones
Wanna thrive
In the dust
Of the universe and way into unknown
 
So I love beyond the bones
Goes deep inside your soul
I love beyond the bones
 
Wanna be the fire
Even if it burns
Offer up my fibers
To feel it, feel it, it
 
What is life
If it's just of the earth
Only of the flesh and bones
Wanna thrive in the dust
Of the universe and way
Into unknown
 
So I love beyond
The bones
Goes deep inside your soul
 
I love beyond the bones
Into the unknown
Where no other love goes...
 
Kűldve: FxC90 Hétfő, 12/03/2018 - 05:51
Last edited by Miley_Lovato on Vasárnap, 13/05/2018 - 06:28
Submitter's comments:

Live performance

Align paragraphs
Bulgár translation

Кости

Versions: #1#2
Любовта е като черна дупка
Всичко е тъмно
Ти просто трябва да се пусне
И почувствай го, почувствай го, почувствай го
Ние падаме от дълбокия край
Просто да се получи прилив
Знаеш, че е правилно когато
Чувстваш го, чувстваш го, чувстваш го
 
Какво е живот
Ако това е просто на земята
Само от плът и кости
Искам да процъфтя
В праха
От вселената и пътя към неизвестното
 
Така че аз обичам отвъд костите
Отива дълбоко в душата ти
Обичам отвъд костите
 
Искам да бъда огънят
Дори и да гори
Предложи моите влакна
Да чувствам го, чувствам го, го
 
Какво е живот
Ако това е просто на земята
Само от плът и кости
Искам да процъфтя в праха
От вселената и пътя
към неизвестното
 
Така че аз обичам отвъд
Костите
Отива дълбоко в душата ти
 
Обичам отвъд костите
В неизвестното
Когато няма друга любов...
 
Kűldve: Egor Gulyants Hétfő, 12/03/2018 - 18:14
Last edited by Egor Gulyants on Vasárnap, 25/03/2018 - 16:11
Hozzászólások
Egor Gulyants    Hétfő, 12/03/2018 - 18:16

Please correct me, if there are real mistakes at my translation

Ivan U7n    Hétfő, 12/03/2018 - 18:36

This will require a check by a more fluent in Bulgarian member, for it is a slightly modified GT, which is prohibited here.

Ivan U7n    Péntek, 23/03/2018 - 11:33

Виждам, че някои неща бяха изправени, или това само ми се струва?..
Обаче, първото забелязано е "Знаеш, че е точно кога". Според мен "right" тук е "правилно", а "кога" трябва да бъде "когато". Тъй като не съм българин, не мога да кажа, че ще забележа всички грешки. Все пък според мен преводът на "beyond the bones" също е лош и много буквален, макар и не знам как по-добре да го преведа.

Egor Gulyants    Vasárnap, 25/03/2018 - 16:14

И защо е необходим алтернативен превод? Точен превод ''I love beyond the bones'', мисля, че правилният. Направих няколко корекции

Ivan U7n    Vasárnap, 25/03/2018 - 19:20

Защото "beyond the bones" не е "отвъд/зад костите". Ами, без контекста това е вярно, обаче с любовта няма никакъв смисъл. Според мен тук има пред вид "не заради костите" или нещо подобно, но не съм сигурен в това.
И още "goes" от "goes deep inside your soul" не е "отива", а по-скоро "прониква", имейки пред вид любовта. Най-интересното е, че тази ред в руския превод има напълно противоположното значение.

Ivan U7n    Vasárnap, 25/03/2018 - 19:23

@CherryCrush, можеш ли да оцениш този превод, защото той според мен не е добър?