BTS (Bangtan Boys) - Converse High (Transliteration)

Proofreading requested
Transliteration

Конверс Хай

Versions: #1#2
Ное конбосы хаи
Ное конбосы хаи
Ное конбосы хаи
Конбосы хай
Ное конбосы хаие кочённа боа
Пёль су омна боа нанын воуоуо
Ное конбосы хаие кочённа боа
Ному чоа та чакку воуоуо
 
Нэге харуман щигани иттамён нан
Конбосы хаи мандын сарамыль манналь коя
Кыригон марагеччи танщини и сесаныль кухэссо
Нон чо ёчадырыль тащи тэонаге хан коя
Эф йо Чэнел Эф цо Александер
Эф йо Раф симонс ильдан ири оасо чек ит
Щип манн вонимён ту кёллерыль са
Нон нэга вонханын голь альчи
Хин тие чонбанбачи ппальган конбосы хаи зэт'с ит
 
Олрайт ппальчжуночопанамбо
Ни паре мучжигэнын шот лайк рампо
Наль чогёкхэ тантан шут аут вау вау
Ни моммэоа хамккемён то хаакхаак
Кон тэкси кон сайкл кон сабвэй
Ноу фенкс нан кон бас таго пурынбурын
Чо ханыль пёльбодан онырын
Ни щинбаре пёрыль поллэ
Хаха та намчжуни моллэ
 
Сычимён инён сымёдыльмён саран
Ираго нуга марэссоннынде
Нон ае нэге мульдыроборённа
Нига чоа кырэдо конбосыроунын щинчи ма
 
Ное конбосы хаие кочённа боа
Пёль су омна боа нанын воуоуо
Ное конбосы хаие кочённа боа
Ному чоа та чакку воуоуо
 
Ное конбосы хаи
Ай рили рили вонт йо
Конбосы хаи
Ай рили рили лайк йо
Конбосы хаи
Ай рили рили нид йо
Конбосы хаи конбосы хаи
 
Конбосы конбосы ай рили хэйт э конбосы
Хоарёхан ни коммосыбенын маря комчонсытакине
Аччиран хаихиль кырэ кыгосын сагия
Кындэ то оуллинын госын чодон намбэз
Морыгенни робосынын ни мэрёгыль чугинын оге ти
Амутын на манналь ттэнын конбосырыль щинчжима
Муоппода боккига мучогина химдыльчжана
 
Сычимён инён сымёдыльмён саран
Ираго нуга марэссоннынде
Нон ае нэге мульдыроборённа
Нига чоа кырэдо конбосыроунын щинчи ма
 
Ное конбосы хаие кочённа боа
Пёль су омна боа нанын воуоуо
Ное конбосы хаие кочённа боа
Ному чоа та чакку воуоуо
 
Ное конбосы хаи
Ай рили рили вонт йо
Конбосы хаи
Ай рили рили лайк йо
Конбосы хаи
Ай рили рили нид йо
Конбосы хаи конбосы хаи
 
Ное конбосы хаи
Ай рили рили вонт йо
Конбосы хаи
Ай рили рили лайк йо
Конбосы хаи
Ай рили рили нид йо
Конбосы хаи конбосы хаи
 
Конверс Хай
 
Kűldve: Sai Ko Lee Csütörtök, 14/12/2017 - 16:11
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
Koreai

Converse High

More translations of "Converse High"
TransliterationSai Ko Lee
Please help to translate "Converse High"
BTS (Bangtan Boys): Top 3
See also
Hozzászólások