Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Állj ki Ukrajnával!
  • Czas relaksu → Angol translation

Share
Font size
Eredeti dalszöveg
Swap languages

Czas relaksu

Kiedy świat wielki hałasem mnie nuży
A w barze u Ritza ten sam nudny tłum
Mój packard mnie niesie do celu podróży
U boku dziewczyna mych snów
 
Czeka tam na nas bungalow mój mały
Ukryty dyskretnie wśród skalistych gór
Tu księżyc wschodzi jak nad Alabamą
Wystarczy przekręcić klucz
 
Tłi dip tłi di ti bum di
Tłi dip tłi di ti bum di
Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas
Tłi dip tłi di ti bum di
Tłi dip tłi di ti bum di
Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas
Tłi dip tłi di ti bum di
Tłi dip tłi di ti bum di
Czas relaksu, relaksu, to czas...
 
Kiedy zmęczeni po długiej podróży
W ramiona padniemy znów sobie bez tchu
Wtedy pomyślę, że świat - choć tak duży -
Najbardziej smakuje mi tu
 
Wniosę bagaże i zaraz po chwili
W fotelu bujanym upadnę bez sił
Głowę pochylę nad szklanką martini
A ona zaśpiewa mi...
 
Tłi dip tłi di ti bum di
Tłi dip tłi di ti bum di
Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas
Tłi dip tłi di ti bum di
Tłi dip tłi di ti bum di
Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas
Tłi dip tłi di ti bum di
Tłi dip tłi di ti bum di
Czas relaksu, relaksu, to czas...
 
Teraz, gdy w ciszy letniego poranka
Ptaki mnie budzą piosenką bez słów
Gdy w oknie tańczy na wietrze firanka
Jak "Kocham" powiedzieć mu?
 
Oddałbym chyba pieniądze i sławę
Zapomniał, że życie gdzieś toczy swój rytm
Oddałbym chętnie i świat niemal cały
Gdy ona tak śpiewa mi...
 
Tłi dip tłi di ti bum di
Tłi dip tłi di ti bum di
Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas
Tłi dip tłi di ti bum di
Tłi dip tłi di ti bum di
Czas relaksu, relaksu, relaksu to czas
Tłi dip tłi di ti bum di
Tłi dip tłi di ti bum di
Czas relaksu, relaksu, to czas...
 
Fordítás

Time to relax

When the big world is boring me with noise
and in the bar at Ritz's it's the same boring crowd
My packard carries me to the destination
the girl of my dreams by my side
 
My little bungalow is waiting for us there
hidden discreetly among the rocky mountains
Here the moon rises like over Alabama
You just got to turn the key
 
Tłi di tłi di di bum di
Tłi di tłi di di bum di
Time to relax, relax, it's time to relax
Tłi di tłi di di bum di
Tłi di tłi di di bum di
Time to relax, relax, it's time to relax
Tłi di tłi di di bum di
Tłi di tłi di di bum di
Time to relax, relax, it's time...
 
When we tired after a long journey,
will fall breathless again in our arms
Then I'll think that the world - though so big -
tastes for me the best here
 
I'll take the luggage in and in a moment
I'll collapse in a rocking chair without strength
I'll bend my head over a glass of martini
and she will sing to me...
 
Tłi di tłi di di bum di
Tłi di tłi di di bum di
Time to relax, relax, it's time to relax
Tłi di tłi di di bum di
Tłi di tłi di di bum di
Time to relax, relax, it's time to relax
Tłi di tłi di di bum di
Tłi di tłi di di bum di
Time to relax, relax, it's time...
 
Now that in the silence of summer morning
the birds wake me up with a song without words
When the curtain in the window dances in the wind
how do I say "I love" him?
 
I would probably give money and fame,
forget that life has its rhythm somewhere
I would gladly give almost the whole world
when she sings to me like that...
 
Tłi di tłi di di bum di
Tłi di tłi di di bum di
Time to relax, relax, it's time to relax
Tłi di tłi di di bum di
Tłi di tłi di di bum di
Time to relax, relax, it's time to relax
Tłi di tłi di di bum di
Tłi di tłi di di bum di
Time to relax, relax, it's time...
 
Hozzászólások
Read about music throughout history