Dance Macabre (Szerb translation)

Szerb translationSzerb
A A

Mrtvački ples

Uskoro ćete čuti zvona
Pred ponoć
Kad bih mogao da vratim vreme
Sve bih ispravio
 
Kako je moglo ovako da se završi?
Žaoka tvoga poljupca
Nešto u tvojim očima
Govori da bi moglo biti zadnji put
Jer je kraj!
 
Samo sam želeo
Želeo da te opčinim na mesečini
Samo sam želeo
Želeo da te opčinim cele noći
 
Stalno se ježim
Ali sada znam
Osećam da smo sve bliže
Poslednjem zavetu
 
Ne želim da se ovako završi
Ali žaoka tvoga poljupca
Nešto u tvojim očima
Govori da bi moglo biti zadnji put
Jer je kraj!
 
Samo sam želeo
Želeo da te opčinim na mesečini
Samo sam želeo
Želeo da te opčinim cele noći
Samo sam želeo
Želeo da te opčinim poslednji put u drevnoj rimi
Samo sam želeo
Želeo da te opčinim cele noći
 
Samo sam želeo
Želeo da te opčinim na mesečini
Samo sam želeo
Želeo da te opčinim cele noći
Samo sam želeo
Želeo da te opčinim na mesečini
Samo sam želeo
Želeo da te opčinim cele noći
 
U redu!...
 
Köszönet
Kűldve: Miki VidačićMiki Vidačić Szombat, 16/10/2021 - 23:53
Angol
Angol
Angol

Dance Macabre

Hozzászólások
Read about music throughout history