Despacito (Transliteration)

Reklám
Transliteration
A A

دَاسْبَّسِتُ

Versions: #1#2#3#4
سِ، سَبَاسْ كَا يَ يَابُ اُنْ رَتُ مِرَنْدُتَا
(تَانْوُ كَا بَيلَرْ كُنْتِوُ اُي (دِ واَي
بِ كَا تُ مِرَدَ يَ اَسْتَبَ يَمَنْدُمَا
(مُاَسْتْرَمَا اَلْ كَمِنُ كَا يُ بُي (ِِاُ
تُ، تُ اَرَاسْ اَلْ اِمَنْ اِ يُ سُي اَلْ مَاتَلْ
مَا بُي اَسَارْكَنْدُ اِ بُي اَرْمَنْدُ اَلْ بّْلَنْ
سُلُ كُنْ بَّانْسَرْلُ سَا اَسَالَارَ اَلْ بُّلْسُ
(يَ، يَ مَا اَسْتَ وُسْتَنْدُ مَسْ دَا لُ نُرْمَلْ (اُ، يَااَ
تُدُسْ مِسْ سَانْتِدُسْ بَنْ بِّدِيَانْدُ مَسْ
اَسْتُ اَي كَا تُمَرْلُ سِنْ نِنْوُنْ اَبُّرُ
 
دَاسْبَّسِتُ
كِيَارُ رَاسْبِّرَرْ تُ كُاَيُ دَاسْبَّسِتُ
دَاجَ كَا تَا دِوَ كُسَسْ اَلْ اُيِدُ
بَّرَ كَا تَا اَكُاَرْدَسْ سِ نُ اَسْتَسْ كُنْمِوُ
دَاسْبَّسِتُ
كِيَارُ دَاسْنُدَرْتَا اَ بَاسُسْ دَاسْبَّسِتُ
فِرْمُ اَنْ لَسْ بَّرَادَاسْ دَا تُ لَبَارِنْتُ
اِ اَسَارْ دَا تُ كُاَرْبُّ تُدُ اُنْ مَنُسْكْرِتُ
(سُبَا، سُبَا، سُبَا…سُبَا، سُبَا!)
 
كِيَارُ بَارْ بَيلَرْ تُ بَّالُ
كِيَارُ سَارْ تُ رِتْمُ
كَا لَا اَنْسَانَّاسْ اَ مِ بُكَ
(!تُسْ لُوَرَاسْ فَوُرِتُسْ (فَوُرِتُ، فَوُرِتُ، بَابِ
دَاجَمَا سُبْرَابَّسَرْ تُسْ سُنَسْ دَا بَّالِوْرُ
اَسْتَ بّْرُبُكَرْ تُسْ وْرِتُسْ
اِ كَا اُلْبِدَاسْ تُ اَبَّايِدُ
 
(دِ واَي)
سِ تَا بِّدُ اُنْ بَاسُ بَانْ دَمَالُ
يُ سَا كَا اَسْتَسْ بَّانْسَنْدُلُ
يَابُ تِيَامْبُّ اِنْتَانْتَنْدُلُ
مَمِ، اَسْتُ اَسْ دَنْدُ اِ دَنْدُلُ
سَبَاسْ كَا تُ كُرَسُنْ كُنْ مِ سَا اَسَا بُم، بُم
سَبَاسْ كَا اَسَ بَابَ اَسْتَ بُسْكَنْدُ دَا مِ بُم، بُم
بَانْ بّْرُاَبَ دَا مِ بُكَ بَّرَ بَارْ كُمُ تَا سَبَا
كِيَارُ، كِيَارُ، كِيَارُ بَارْ كُاَنْتُ اَمُرْ اَ تِ تَا كَبَا
يُ نُ تَانْوُ بّْرِسَ، يُ مَا كِيَارُ دَرْ اَلْ بِيَجَا
اَمْبَّاسَامُسْ لَانْتُ، دَاسْبُّاَسْ سَلْبَجَا
 
بَّسِتُ اَ بَّسِتُ، سُاَبَا سُاَبَاسِتُ
نُسْ بَمُسْ بَّاوَنْدُ بُّكِتُ اَ بُّكِتُ
كُاَنْدُ تُ مَا بَاسَسْ كُنْ اَسَ دَاسْتْرَاسَ
بَااُ كَا اَرَاسْ مَلِسِيَ كُنْ دَالِكَدَاسَ
بَّسِتُ اَ بَّسِتُ، سُاَبَا سُاَبَاسِتُ
نُسْ بَمُسْ بَّاوَنْدُ بُّكِتُ اَ بُّكِتُ
اِ اَسْ كَا اَسَ بَايَسَ اَسْ اُنْ رُمْبَّاكَبَاسَسْ
بَّارُ بَّ مُنْتَرْلُ اَكِ تَانْوُ لَ بِّيَاسَ اُيَا
 
دَاسْبَّسِتُ
كِيَارُ رَاسْبِّرَرْ تُ كُاَيُ دَاسْبَّسِتُ
دَاجَ كَا تَا دِوَ كُسَسْ اَلْ اُيِدُ
بَّرَ كَا تَا اَكُاَرْدَسْ سِ نُ اَسْتَسْ كُنْمِوُ
دَاسْبَّسِتُ
كِيَارُ دَاسْنُدَرْتَا اَ بَاسُسْ دَاسْبَّسِتُ
فِرْمُ اَنْ لَسْ بَّرَادَاسْ دَا تُ لَبَارِنْتُ
اِ اَسَارْ دَا تُ كُاَرْبُّ تُدُ اُنْ مَنُسْكْرِتُ
(سُبَا، سُبَا، سُبَا…سُبَا، سُبَا!)
 
كِيَارُ بَارْ بَيلَرْ تُ بَّالُ
كِيَارُ سَارْ تُ رِتْمُ
كَا لَا اَنْسَانَّاسْ اَ مِ بُكَ
(!تُسْ لُوَرَاسْ فَوُرِتُسْ (فَوُرِتُ، فَوُرِتُ، بَابِ
دَاجَمَا سُبْرَابَّسَرْ تُسْ سُنَسْ دَا بَّالِوْرُ
اَسْتَ بّْرُبُكَرْ تُسْ وْرِتُسْ
اِ كَا اُلْبِدَاسْ تُ اَبَّايِدُ
دَاسْبَّسِتُ
بَمُسْ اَ اَسَارْلُ اَنْ اُنَ بّْلَيَ اَنْ بُّاَرْتُ رِكُ
"!اَسْتَ كَا لَسْ اُلَسْ وْرِتَانْ "¡اَي، بَانْدِتُ
(!بَّرَ كَا مِ سَايُ سَا كَادَا كُنْتِوُ (بَيلَلُ
 
بَّسِتُ اَ بَّسِتُ، سُاَبَا سُاَبَاسِتُ
نُسْ بَمُسْ بَّاوَنْدُ بُّكِتُ اَ بُّكِتُ
كَا لَا اَنْسَانَّاسْ اَ مِ بُكَ
(!تُسْ لُوَرَاسْ فَوُرِتُسْ (فَوُرِتُ، فَوُرِتُ، بَابِ
بَّسِتُ اَ بَّسِتُ، سُاَبَا سُاَبَاسِتُ
نُسْ بَمُسْ بَّاوَنْدُ بُّكِتُ اَ بُّكِتُ
(!اَسْتَ بّْرُبُكَرْ تُسْ وْرِتُسْ (فُنْسِ
(اِ كَا اُلْبِدَاسْ تُ اَبَّايِدُ (دِ واَي
دَاسْبَّسِتُ
 
Kűldve: KmiltreuKmiltreu Szombat, 20/01/2018 - 03:48
Last edited by KmiltreuKmiltreu on Vasárnap, 21/01/2018 - 06:41
Szerző észrevételei:

Una transliteración de la canción en la escritura aljamiada (el alfabeto árabe) basada en la fonología del español puertorriqueño así como en las convenciones ortográficas empleadas por los Moriscos en sus textos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Aljam%C3%ADa

Despacito

More translations of "Despacito"
Albán Guest
Latin Guest
Szlovén Guest
Transliteration Kmiltreu
Luis Fonsi: Top 3
Hozzászólások