Taxi - Despre smerenie (Angol translation)

Román

Despre smerenie

Azi-noapte am avut un vis:
Catedrala Mântuirii Neamului Românesc era gata.
Iar eu…
M-am dus la catedrală, de dimineață,
să-l caut pe Dumnezeu.
Nu l-am găsit, sunt convins că era acolo dar,
pur și simplu, nu l-am găsit eu.
Deși l-am căutat până și-n sălile polivalente,
și-n cele 12 lifturi și-n parcarea subterană
și-n spațiile auxiliare, nu l-am găsit.
Dar nu m-am mirat, acolo, totuși,
e o suprafață de 11 hectare.
 
M-am dus în oraș să-l caut, am ajuns în Centrul Vechi.
M-am gândit că acolo e puțin probabil să-l găsesc.
Așa că am luat-o încet-încet pe jos, pe cheiul Dâmboviței,
ușor, așa, fără să mă grăbesc.
 
Și pân’ la urmă l-am găsit într-o biserică din lemn.
E una undeva pe-un deal.
L-am văzut de la intrare.
N-a fost greu, biserica are
100 de metri pătrați în total.
Și cred că știu de ce l-am găsit aici.
Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul.
Lemnul și spațiile mici.
 
M-am trezit din vis și ca orice creștin m-am gândit
ce înseamnă visul meu și am realizat
că de fapt n-a fost un vis despre bugete, taxe sau donații,
nici despre ce-ar trebui impozitat,
nici despre școli, spitale, priorități,
generalizări, adevăr absolut, opinii contrare,
alb, negru, bine, rău, frumos, urât - nu.
 
A fost un vis foarte simplu despre smerenie, atât.
Habar n-am ce părere ai.
Habar n-am ce-o să zici.
Eu cred că… Dumnezeu preferă lemnul.
Lemnul și spațiile mici.
 
Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul.
Lemnul și spațiile mici.
 
Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul.
Lemnul și spațiile mici.
- - - - - -
 
Kűldve: Valeriu Raut Kedd, 12/04/2016 - 06:27
Last edited by Valeriu Raut on Csütörtök, 14/04/2016 - 11:30
Submitter's comments:

Micea Badea comentează videoclipul.
Dar vorbește prea mult, 18 minute:
https://www.youtube.com/watch?v=J2oFDL43NUo

Align paragraphs
Angol translation

About humbleness

I had a dream last night:
The Romanian People's Salvation Cathedral was built.
And I...
I went to the cathedral in the morning
In order to find God.
I did not find him, I am convinced he was there but
I simply could not find him.
Even though I looked for him in the multipurpose halls,
And in the 12 elevators and the underground parking lot,
And in the auxiliary spaces - I found him not.
But I was not surprised, after all,
The area measures 11 hectares.
 
I went to the city to find him, I ended up in the Old Town.
I thought that there's little chance of finding him there.
So I slowly turned my feet towards the Dâmbovița quay,
Walking slowly, with no haste.
 
And after all I found him in a wooden church.
There's one somewhere up on a hill.
I saw him from the entrance.
It wasn't hard, on the whole,
The church measures 100 square meters.
And I think I know why I found him here.
I believe that God prefers wood.
Wood and small spaces.
 
I awoke from my dream and, as any Christian would, I thought
About the meaning of my dream and I realized that,
In fact, it wasn't a dream about budgets, taxes or donations,
Nor about what should be taxed,
Not about schools, hospitals, priorities,
Generalizations, absolute truth, contradictory opinions,
White, black, good, evil, beautiful, ugly - no.
 
It was a very simple dream about humbleness, that's all.
I have no clue what you're thinking.
I have no clue what you'll say.
I believe that... God prefers wood.
Wood and small spaces.
 
I believe that God prefers wood.
Wood and small spaces.
 
I believe that God prefers wood.
Wood and small spaces.
 
Kűldve: brendahaus Kedd, 12/04/2016 - 14:29
Added in reply to request by Valeriu Raut
Idioms from "Despre smerenie"
See also
Hozzászólások