Diamonds Are Forever (Tongan translation)

Reklám
Tongan translationTongan
A A

Ta'engata 'A e Fuifui Taimone

Ta'engata 'a e fuifui taimone
Ko ia pe 'oku ou fie ma'u keu fakatolia
Nau fakamaanava'i mo launoa mai
'Ikai te nau 'alu mei he po'uli
'Ikai ma'u ilifia 'e kapau te nau liaki au.
 
Ta'engata 'a e taimone
Puke ha fo'i mea ia ki 'olunga pea faufua'i ia
Ala ia 'o 'amohi ia pea vete ia
Keu lava 'o sio hono kotoa
'Ikai toi ha me'a 'i he loto ke fai kovi kia te au.
 
'Ikai fie ma'u au 'a e 'ofa
He ko ha me'a sai ia 'e fai 'a e 'ofa kia te au?
Hala'ataa ke loi 'a e fuifui taimone kia te au
He kapau 'alu 'a e 'ofa
'E holi ai pe 'a naua.
 
Ta'engata 'a e fuifui taimone
Tapa ia 'i ho'oku fo'i louhi'inima iiki
Ka 'ikai nofonoa ia 'o hange 'a e kau tangata
Ko ia ko e kau matea 'oku...
'Ikai mahu'inga ke ke mate ai.
 
'Ikai fie ma'u au 'a e 'ofa
He ko ha me'a sai ia 'e fai 'a e 'ofa kia te au?
Hala'ataa ke loi 'a e fuifui taimone kia te au
He kapau 'alu 'a e 'ofa
'E kei ulo pe 'a naua.
 
Ta'engata 'a e fuifui taimone, ta'engata, ta'engata
Ta'engata 'a e fuifui taimone, ta'engata, ta'engata
Ta'engata 'o ta'engata.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Kűldve: SilentRebel83SilentRebel83 Hétfő, 08/12/2014 - 11:59
Szerző észrevételei:

requested by fani1993. Thanks and enjoy!

AngolAngol

Diamonds Are Forever

Hozzászólások
GuestGuest    Hétfő, 08/12/2014 - 15:55

Thank you again, Josh! :-) I appreciate your acceptation on my requests! :-)