دیوونه‌بازی (Divoone Bazi) (Angol translation)

Perzsa
Perzsa
A A

دیوونه‌بازی

چترت رو ببند بیا دوتایی بریم تو بارون
وقتی با همیم چه دیدنی حال دوتامون
ممنون که می‌گی با من می‌رسی به آرزو‌‌هات
یه دریا می‌سازه بارونی که می‌ریزه از رو مو‌‌هات
 
این لحظه جون می‌ده واسه دیوونه‌بازی
از من چه خوب تونستی دیوونه بسازی
من فکر نمی‌کردم به تو وابسته می‌شم
با تو هزار سالم بشه خسته نمی‌شم
 
این لحظه جون می‌ده واسه دیوونه بازی
از من چه خوب تونستی دیوونه بسازی
من فکر نمی‌کردم به تو وابسته می‌شم
با تو هزار سالم بشه خسته نمی‌شم
 
تو تموم زندگی‌می که می‌خوام برات بمیرم
تو، تو هرجا که بگی من به‌خاطر تو می‌رم
عشق همون حسه که ما رو سمت دریا می‌کشونه
باز با من قدم بزن این ساحل رو شونه‌به‌شونه
 
این لحظه جون می‌ده واسه دیوونه بازی
از من چه خوب تونستی دیوونه بسازی
من فکر نمی‌کردم به تو وابسته می‌شم
با تو هزار سالم بشه خسته نمی‌شم
 
این لحظه جون می‌ده واسه دیوونه بازی
از من چه خوب تونستی دیوونه بسازی
من فکر نمی‌کردم به تو وابسته می‌شم
با تو هزار سالم بشه خسته نمی‌شم
 
Kűldve: MJ-Q8MJ-Q8 Hétfő, 18/10/2021 - 00:41
Last edited by ahmad azizahmad aziz on Szerda, 20/10/2021 - 17:19
Angol translationAngol
Align paragraphs

Crazy Stuff

Close your umbrella, let's go together in the rain
How impressive our state is when we are together
Thanks that you say you will reach your wishes with me
The rain that falls from your hair makes a sea
 
This moment is great for crazy stuff
How good you could make a crazy from me
I didn't think that I fall in love with you
I won't be bored with you even if thousand years pass
 
This moment is great for crazy stuff
How good you could make a crazy from me
I didn't think that I fall in love with you
I won't be bored with you even if thousand years pass
 
You are my whole life, I want to die for you
I go wherever you want
Love is the feeling that pulls us toward the sea
Walk with me at this beach shoulder to shoulder
 
This moment is great for crazy stuff
How good you could make a crazy from me
I didn't think that I fall in love with you
I won't be bored with you even if thousand years pass
 
This moment is great for crazy stuff
How good you could make a crazy from me
I didn't think that I fall in love with you
I won't be bored with you even if thousand years pass
 
Köszönet
thanked 3 times
Kűldve: ahmad azizahmad aziz Szerda, 20/10/2021 - 17:43
Added in reply to request by MJ-Q8MJ-Q8
Translations of "دیوونه‌بازی (Divoone..."
Hozzászólások
MJ-Q8MJ-Q8    Szerda, 20/10/2021 - 20:34

Thousand thanks for your amazing translation work.

Read about music throughout history