The Alan Parsons Project - Don't Let It Show (Perzsa translation)

Perzsa translation

اجازه نده درونت نمایان شود

اگر هر روز مواجه شدن با مشکلات سخت تر می شود
 
اجازه درونت نده نمایان شود، اجازه نده درونت نمایان شود
 
با این که هضم کردن حرف هایشان سخت تر می شود،
 
بگذار تا غم ها بروند، بگذار تا غم ها بروند
 
و اگر با به زبان آوردن اسمت، دچار ضربه روحی می شوی،
 
به آن ها بگو که تو را نمی شناسند
 
و هنگامی که تو را سرزنش می کنند،
 
به آن ها بگو که به آن ها تعلق نداری
 
حتی اگر طغیان، آسان ترین راه برون رفت از مشکلات است،
 
درد هایت را درونت نگاه دار
 
تسلیم نشو
 
به آن ها چیزی نگو
 
نگذار
 
نگذار درونت نمایان شود
 
حتی اگر میدانی که گفتن این چیز اشتباه است،
 
به آن ها بگو که برای تو اهمیتی ندارد، به آن ها بگو که برای تو اهمیتی ندارد
 
حتی اگر می خواهی باور کنی که در آن جا راهی وجود دارد،
 
نمی خواهم آن جا باشم، نمی خواهم آن جا باشم
 
اما اگر وقتی که اسمت را صدا می زنند، خوشحال می شوی،
 
آن ها هیچ وقت تو را نخواهند شناخت
 
و اگر وقتی تو را سرزنش می کنند، می خندی،
 
آن ها هیچ وقت مالک تو نخواهند بود
 
حتی اگر فکر می کنی که چیزی برای پنهان کردن نداری،
 
همه چیز را در خودت محفوط نگاه دار
 
تسلیم نشو
 
به آن ها چیزی نگو
 
نگذار
 
نگذار درونت نمایان شود
 
Kűldve: edris1000 Vasárnap, 22/01/2012 - 17:27
Angol

Don't Let It Show

The Alan Parsons Project: Top 3
See also
Hozzászólások