Lady Gaga - The Edge Of Glory (Héber translation)

Héber translation

קצה התהילה

אין שום סיבה שאני ואתה צריכים להיות לבד
הלילה, כן מותק
הלילה, כן מותק
אין לי שום סיבה שאתה תקח אותי הביתה הלילה (הלילה)
 
אני זקוקה לגבר שזה בסדר שזה כל כך שגוי
הלילה, כן מותק
הלילה, כן מותק
בדיוק על הגבולות איפה שאנחנו יודעים שאנחנו שייכים הלילה (הלילה)
 
זה חם להרגיש את המהומה
להסיר את המסוכן
אני הולכת לרוץ
לקצה איתך
איפה שאנחנו יכולים להתאהב עמוקות
 
אני על קצה התהילה,
ואני תלויה ברק של אמת,
אני על קצה התהילה,
ותלויה ברגע איתך
 
אני על הקצה,
קצה
קצה
קצה
קצה
קצה
קצה
אני על הקצה של התהילה
ואני תלויה ברגע איתך
אני על הקצה איתך
 
עוד שוט, לפני שאנחנו מנשקים את הצד השני
הלילה, כן מותק
הלילה, כן מותק
אני על הקצה של דבר סופי שאנחנו קוראים לו החיים הלילה
בסדר, בסדר
שימי את המשקפיים שלך כי אנחנו נרקוד בלהבות
הלילה, כן מותק
הלילה, כן מותק
זה לא גיהנום אם כולם יודעים את השם שלי הלילה
בסדר, בסדר
 
זה חם להרגיש את המהומה
להסיר את המסוכן
אני הולכת לרוץ
לקצה איתך
איפה שאנחנו יכולים להתאהב עמוקות
 
אני על קצה התהילה,
ואני תלויה ברק של אמת,
אני על קצה התהילה,
ותלויה ברגע איתך
 
אני על הקצה,
קצה
קצה
קצה
קצה
קצה
קצה
אני על הקצה של התהילה
ואני תלויה ברגע איתך
אני על הקצה איתך
אני על הקצה איתך
אני על הקצה איתך
אני על הקצה איתך
 
אני על קצה התהילה,
ואני תלויה ברק של אמת,
אני על קצה התהילה,
ותלויה ברגע איתך
 
אני על הקצה,
קצה
קצה
קצה
קצה
קצה
קצה
אני על הקצה של התהילה
ואני תלויה ברגע איתך
איתך
איתך
איתך
 
אני על הקצה איתך
איתך
איתך
איתך
איתך
 
אני על הקצה איתך
איתך
איתך
איתך
איתך
 
אני על הקצה איתך
איתך
איתך
איתך
איתך
 
Kűldve: nir_amrani Hétfő, 27/02/2012 - 17:15
Angol

The Edge Of Glory

Hozzászólások