Reklám

ฝนตกไหม (Cover) (Fŏn dtòk măi) (Transliteration)

ฝนตกไหม (Cover)

ฝนตกอีกแล้ว
คืนนี้คงหนาวกว่าคืนไหน ไหน
ตัวฉันก็ใช้ชีวิตไป
แค่ผ่าน ผ่าน ไป
เท่านั้น เท่านั้น
ก็คิดถึงเธอ
อยากรู้ว่าเธอน่ะเป็นเช่นไร
ตัวฉันก็เลยกดเบอร์โทรไป
แบบไม่ตั้งใจ
เท่านั้น เท่านั้น
 
แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้น
มีฝนตกไหม สบายดีไหม
เธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่า
ถ้าหากตรงนั้นไม่มีใคร
ฉันพร้อม ฉันพร้อมจะไป
ในคืนที่ฝนโปรยลงมา
 
อากาศชื้นนะคืนนี้
ระวังหนาวนะแบบนี้
ก่อนเข้านอนเป่าผมให้ดี
ฉันกลัวเธอจะไม่สบาย
ที่โทรมาหาเธอ
กดมาแบบไม่ได้ตั้งใจ
ไม่ได้คิดอะไร
แค่กลัวเธอไม่สบาย
เท่านั้น เท่านั้น
 
แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้น
มีฝนตกไหม สบายดีไหม
เธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่า
ถ้าหากตรงนั้นไม่มีใคร
ฉันพร้อม ฉันพร้อมจะไป
 
แต่ฉันก็รู้ดี
ว่าข้าง ข้าง เธอนั้น
มีเขาใช่ไหม
และคน คน นั้น
ดูแลเธอดีหรือเปล่า
ถ้าเธอยิ้มฉันก็ดีใจ
แค่ตรงนี้ฉันไม่มีใคร
ในคืนที่ฝนโปรยลงมา
 
แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้น
มีฝนตกไหม สบายดีไหม
เธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่า
ถ้าหากตรงนั้นไม่มีใคร
ฉันพร้อม ฉันพร้อมจะไป
 
แต่ฉันก็รู้ดีว่าข้าง ข้าง เธอนั้น
มีเขาใช่ไหม และคน คน นั้น
ดูแลเธอดีหรือเปล่า
ถ้าเธอยิ้มฉันก็ดีใจ
แค่ตรงนี้ฉันไม่มีใคร
ในคืนที่ฝนโปรยลงมา
 
ในคืนที่ฝนโปรยลงมา
 
Kűldve: RujixRujix Szombat, 19/06/2021 - 02:33
Transliteration
Align paragraphs

Fŏn dtòk măi

Fŏn dtòk èek láew
Keun née kong năao gwàa keun năi năi
Dtuua chăn gôr chái chee-wít bpai
Kâe pàan pàan bpai
Tâo nán tâo nán
 
Gôr kít tĕung ter
Yàak róo wâa ter nâ bpen chên rai
Dtuua chăn gôr loiie gòt ber toh bpai
Bàep mâi dtâng jai
Tâo nán tâo nán
 
Kâe yàak jà róo wâa dtrong têe ter yeun nán
Mee fŏn dtòk măi sà-baai dee măi
Ter gluua fáa róng rĕu bplào
Tâa hàak dtrong nán mâi mee krai
Chăn próm chăn próm jà bpai
Nai keun têe fŏn bproi long maa
 
Aa-gàat chéun ná keun née
Rá-wang năao ná bàep née
Gòn kâo non bpào pŏm hâi dee
Chăn gluua ter jà mâi sà-baai
Têe toh maa hăa ter
Gòt maa bàep mâi dâai dtâng jai
Mâi dâai kít à-rai
Kâe gluua ter mâi sà-baai
Tâo nán tâo nán
 
Kâe yàak jà róo wâa dtrong têe ter yeun nán
Mee fŏn dtòk măi sà-baai dee măi
Ter gluua fáa róng rĕu bplào
Tâa hàak dtrong nán mâi mee krai
Chăn próm chăn próm jà bpai
 
Dtàe chăn gôr róo dee
Wâa kâang kâang ter nán
Mee kăo châi măi
Láe kon kon nán
Doo lae ter dee rĕu bplào
Tâa ter yím chăn gôr dee jai
Kâe dtrong née chăn mâi mee krai
Nai keun têe fŏn bproi long maa
 
Kâe yàak jà róo wâa dtrong têe ter yeun nán
Mee fŏn dtòk măi sà-baai dee măi
Ter gluua fáa róng rĕu bplào
Tâa hàak dtrong nán mâi mee krai
Chăn próm chăn próm jà bpai
 
Dtàe chăn gôr róo dee wâa kâang kâang ter nán
Mee kăo châi măi láe kon kon nán
Doo lae ter dee rĕu bplào
Tâa ter yím chăn gôr dee jai
Kâe dtrong née chăn mâi mee krai
Nai keun têe fŏn bproi long maa
 
Nai keun têe fŏn bproi long maa
 
Köszönet

©Rujix

Kűldve: RujixRujix Szombat, 19/06/2021 - 02:50
Hozzászólások
Read about music throughout history