Give Thanks (Örmény translation)

Reklám
Angol

Give Thanks

Give thanks with the grateful heart!
Give thanks to the holy one!
Give thanks, because he is given Jesus Christ, his son!
And now, let the weak say Iam strong!
Let the poor say Iam rich!
Because of what he has done for us.
And now let the sick say, Iam healed.
Let the bound say, Iam Free.
Because of what he has done for us.(GIVE THANKS)
 
Last edited by HampsicoraHampsicora on Szombat, 24/02/2018 - 19:36
Submitter's comments:

Song Added By Victor

Örmény translationÖrmény (singable)
Align paragraphs
A A

Օրհնյալ ես Դու, Թագավոր

1. Օրհնյալ ես Դու, Թագավոր,
Օրհնյալ ես ու փառավոր,
Օրհնյալ ես Դու, մեր Տեր,
Հիսուսի համար։
Ու հիմա թող թույլերը զորանան,
Ընկածները բարձրանան`
Շնորհիվ Տիրոջ փառավոր հաղթության:
 
2. Փառք տանք գոհունակ սրտով,
Փառք տանք Աստծո անվան,
Փառք տանք Իր Որդու համար՝
Հիսուս Քրիստոսի։
Եվ հիմա տկարներն են զորացած,
Ընկածներն են բարձրացած,
Տիրոջ շնորհքն է հայտնված մեզ համար:
Փառք տանք:
 
Kűldve: Avik TopchyanAvik Topchyan Vasárnap, 19/05/2019 - 08:35
Szerző észrevételei:

Verse 1 seems to be a more modern hymnal adaptation. The 2. actually corresponds to the linked audio clip from the group Nor Yerk (New Song) from Lebanon.

Here's the online hymnal where translations are published
http://www.ergaran.in/2016/01/557.html

Hozzászólások