The History Of Everything (Big Bang Theory Theme) (Cseh translation)

Reklám
Angol

The History Of Everything (Big Bang Theory Theme)

Our whole universe was in a hot dense state,
Then nearly fourteen billion years ago expansion started. Wait...
The Earth began to cool,
The autotrophs began to drool,
Neanderthals developed tools,
We built a wall (we built the pyramids),
Math, science, history, unraveling the mysteries,
That all started with the big bang!
 
"Since the dawn of man" is really not that long,
As every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song.
A fraction of a second and the elements were made.
The bipeds stood up straight,
The dinosaurs all met their fate,
They tried to leave, but they were late
And they all died (they froze their asses off)
The oceans and Pangea
See ya, wouldn't wanna be ya
Set in motion by the same big bang!
 
It all started with the big BANG!
 
It's expanding ever outward but one day
It will cause the stars to go the other way,
Collapsing ever inward, we won't be there, it won't be heard
Our best and brightest figure that it'll make an even bigger bang!
 
Australopithecus would really have been sick of us
Debating how we're here, they're catching deer. (We're catching viruses.)
Religion or astronomy, Descartes, Deuteronomy
It all started with the big bang!
 
Music and mythology, Einstein and astrology
It all started with the big bang!
It all started with the big BANG!
 
Kűldve: cpskcpsk Szerda, 15/08/2012 - 20:03
Cseh translationCseh
Align paragraphs
A A

Historie všeho (téma teorie velkého třesku)

Celý náš vesmír byl v horkém hustém stavu,
Teprve před čtrnácti miliardami let začala expanze. Počkejte...
Země začala vychladnout,
Autotrofy začaly klesat,
Neandertálci vyvinuli nástroje,
Postavili jsme zeď (postavili jsme pyramidy),
Matematika, věda, historie, rozpoznávání tajemství,
To všechno začalo s velkým třeskem!
 
"Od úsvitu člověka" není opravdu tak dlouhá,
Jako každá galaxie vznikla za méně času, než je zapotřebí zpívat tuto píseň.
Část sekundy a prvky byly provedeny.
Bipedové se postavili rovně,
Dinosauři všichni splnili svůj osud,
Snažili se odejít, ale pozdě
A oni všichni zemřeli (oni mrazili jejich prdele pryč)
Oceány a Pangea
Vidíš, nechceš být tebou
Nastavte se v pohybu stejným velkým třeskem!
 
Všechno začalo s velkým TŘESKEM!
 
Rozšiřuje se někdy venku, ale jeden den
To způsobí, že hvězdy budou jít na druhou stranu,
Sloužíme někdy dovnitř, nebudeme tam, nebudeme slyšet
Naše nejlepší a nejjasnější postava, že bude ještě větší tresk!
 
Australopithecus by nás opravdu byl nemocný
Když debatujeme o tom, jak jsme tady, chytí jelena. (Chytíme viry.)
Náboženství nebo astronomie, Descartes, Deuteronomie
Všechno to začalo s velkým třeskem!
 
Hudba a mytologie, Einstein a astrologie
Všechno to začalo s velkým třeskem!
Všechno začalo s velkým TŘESKEM!
 
The Translation is ©Achampnator so before using it ask for permission

In case of a source field link belongs the Translation to the Copyright Owner where the link goes to
Kűldve: AchampnatorAchampnator Hétfő, 08/01/2018 - 19:19
Hozzászólások