House of Sleep (Bulgár translation)

Reklám
Angol

House of Sleep

I will never sleep alone, never without you
Whatever you say to me, I already know
If I said something to you, you would take those words....
There's so much power in those words
 
You don't know, you don't know nothing yet
About the dreams I have
I will make you sleep
You don't know, you don't know nothing yet
About the dreams I have
Sleep is a house...for lovers
 
You will be the mistress of the house
You will be given the wide belt and the big key to the gate
If I said something to you, you would take those words....
There's so much power in those words
 
You don't know, you don't know nothing yet
About the dreams I have
I will make you sleep
You don't know, you don't know nothing yet
About the dreams I have
Sleep is a house...for lovers
 
You don't know, you don't know nothing yet
About the dreams I have
I will make you sleep
You don't know, you don't know nothing yet
About the dreams I have
 
Kűldve: Gustavo666Gustavo666 Vasárnap, 18/02/2018 - 02:17
Bulgár translationBulgár
Align paragraphs
A A

Къща на Сънищата

Никога няма да заспя сам, никога без теб
Каквото и да ми кажеш, аз вече го знам
Ако съм ти казал нещо, ще поемеш онези думи...
Има такава мощ в онези думи
 
Не знаеш, все още нищо не знаеш
За мечтите, които имам
Ще ти дам да поспиш
Не знаеш, все още нищо не знаеш
За мечтите, които имам
Сънят е дом...за любители
 
Ще бъдеш господарка на дома
Ще ти бъдат връчени широкия бял колан и големия ключ към портата
Ако съм ти казал нещо, ще поемеш онези думи...
Има такава мощ в онези думи
 
Не знаеш, все още нищо не знаеш
За мечтите, които имам
Ще ти дам да поспиш
Не знаеш, все още нищо не знаеш
За мечтите, които имам
Сънят е дом...за любители
 
Не знаеш, все още нищо не знаеш
За мечтите, които имам
Ще ти дам да поспиш
Не знаеш, все още нищо не знаеш
За мечтите, които имам
 
Kűldve: George VassilevGeorge Vassilev Csütörtök, 12/04/2018 - 18:49
More translations of "House of Sleep"
Amorphis: Top 3
Hozzászólások