Hua Chenyu dalszövegei

Hua Chenyu
DalszövegekFordításokKérések
Dear FriendKínai
THE NEXT 2016
Orosz
For ForeverAngol
H (2017)
Kínai
Orosz
Portugál
Here We AreKínai, Angol
H (2017)
Angol
Orosz #1 #2
Spanyol
Transliteration
Let you goKínai
Quasimodo's Gift (2014)
Angol
Orosz
Transliteration #1 #2
To Be FreeKínai
H (2017)
Angol
Orosz
Transliteration
一人饮酒醉 [Drinking Alone] (yīrén yǐnjiǔ zuì)KínaiTransliteration
七重人格 [Seven Personalities] (qīchóng réngé)Kínai
NEW WORLD 2020
Orosz
不朽 [Immortal] (bùxiǔ)Kínai
Quasimodo's Gift (2014)
Angol
Orosz
与火星的孩子对话 [Conversations with ET] (yǔ huǒxīng de háizi duìhuà)Kínai
NEW WORLD 2020
Angol
Orosz
Transliteration
世界是个动物园 [World is a zoo] (shìjiè shìgè dòngwùyuán)Kínai
Aliens (2015)
Orosz
代号魂斗罗 [Code Name Contra] (dàihào hún dòu luō)Kínai
Contra Konami
Orosz
你要相信这不是最后一天 [You have to believe it's not the last day] (nǐ yào xiāngxìn zhè bùshì zuìhòu yītiān)Kínai
你要相信这不是最后一天 single 2020
Orosz
Transliteration
假行僧 [Fake Monk] (jiǎ xíng sēng)Kínai
SINGER歌手2018
Angol
Orosz
Transliteration #1 #2
光年之外 [Light years away] (guāng nián zhī wài)Kínai
SINGER歌手2018
Angol
Orosz
写给未来的孩子 [For my future child] (Xiě gěi wèilái de háizi)Kínai
Aliens (2015)
Transliteration
南屏晚钟 [Nanping Evening Bell] (nán píng wǎn zhōng)Kínai
THE NEXT 2016
Orosz #1 #2
卡西莫多的礼物 [Quasimodo's Gift] (Kǎxīmòduō de lǐwù)Kínai
Quasimodo's Gift (2014)
Angol
Orosz #1 #2
双节棍 [Nunchucks] (Shuāng jié gùn)Kínai
SINGER歌手2018
Angol #1 #2
Orosz
Transliteration
Portugál
反义词 [The Antonym] (Fǎnyìcí)Kínai
Aliens (2015)
变相怪杰 [The Mask] (biàn xiāng guài jié)Kínai
Aliens (2015)
呐喊 [SHOUT] (nàhǎn)Kínai
SINGER歌手2018
Angol #1 #2
Orosz
国王与乞丐 [Kings and Paupers] (Guówáng yǔ qǐgài)Kínai
Aliens (2015)
Angol
Orosz #1 #2
Transliteration
地球之盐 [Salt Of The Earth] (Dìqiú zhī yán)Kínai
Aliens (2015)
Angol
Orosz #1 #2
Transliteration
夏之旅 [Fresh Trip] (Xià zhī lǚ)Kínai
Fresh Trip
Angol
Orosz
夜半歌声 [Midnight song] (yè bàn gē shēng)Kínai
THE NEXT 2017
天堂 [Paradise] (tiāntáng)Kínai
THE NEXT 2017
Angol
Német
Orosz
Transliteration
好想爱这个世界啊 [I want to love this world] (Hǎo xiǎng ài zhège shìjiè a)Kínai
NEW WORLD 2020
Orosz #1 #2
Spanyol
Transliteration
如果你是李白 [If you were Li Bai] (rúguǒ nǐ shì lǐ bái)Kínai
THE NEXT 2016
Orosz
如果爱 [Perhaps Love] (rúguǒ ài)Kínai
THE NEXT 2016 (cover OST "Perhaps Love" 2005)
Orosz #1 #2
孩子 [Child] (háizi)Kínai
SINGER歌手2018
Angol
Orosz #1 #2
Portugál
Spanyol
寒鸦少年 [Jackdaw boy] (nányā shàonián)Kínai
斗破苍穹
Angol
Francia
Görög
Japán
Orosz #1 #2
Spanyol
Transliteration
寻 [Seek] (Xún)Kínai
Single
Angol #1 #2
Orosz
Transliteration
少年英雄小哪吒 [Young little hero Nezha] (Shàonián yīngxióng xiǎo nǎ zhā)Kínai
TrumpCard 王牌对王牌4
Orosz
山海 [Mountain and Sea] (Shānhǎi)Kínai
SINGER歌手2018
Angol
Orosz
Transliteration
巨鹿 [Giant Deer] (jù lù)Kínai
H (2017)
Angol
Orosz
Transliteration
平凡之路 [Ordinary Path] (píngfán zhī lù)Kínai
SINGER歌手2018
Angol #1 #2 #3
Orosz
Transliteration
异类 [Aliens] (yìlèi)Kínai
Aliens (2015)
Angol
Orosz #1 #2
强迫症 [Madhouse] (Qiǎngpò zhèng)Kínai
NEW WORLD 2020
Angol
Orosz #1 #2
微光 [Shimmer] (wéi guāng)Kínai
Quasimodo's Gift (2014)
Angol
Orosz
Transliteration
忧伤的巨人 [The Giant In Sorrow] (yōushāng de jùrén)Kínai
Aliens (2015)
Orosz
想见你 (Want to see you)KínaiOrosz
我 (Wǒ)Kínai
SINGER歌手2018
Angol
Orosz
我们都是孤独的 [All Lonely] (wǒmen dōu shì gūdú de)Kínai
Quasimodo's Gift (2014)
Orosz
我的滑板鞋2016 [My Skateboard Shoes] (wǒ de huá bǎnxié)Kínai
THE NEXT 2016
Orosz
我离孤单几公里 [Few Miles Away From Loneliness] (wǒ lí gūdān jǐ gōnglǐ)Kínai
H (2017)
Orosz
Transliteration
我管你 [I don't care] (wǒ guǎn nǐ)Kínai
Aliens (2015)
Angol
Orosz #1 #2
Transliteration
投食歌 [Song of seeking food] (tóu shí gē)Kínai
Mars Concert 2016
Orosz
拆弹专家 [Bomb Squad] (chāi dàn zhuānjiā)Kínai
Quasimodo's Gift (2014)
Orosz
挂彩 [Hang color] (guà cǎi)Kínai
single 2017
故乡的云 [Cloud in Hometown] (Gùxiāng de yún)Kínai
THENEXT2016
Orosz
斗牛 [BULLFIGHT] (dòuniú)Kínai
NEW WORLD 2020
Angol
Orosz
新世界 [New World] (Xīn shìjiè)Kínai
NEW WORLD 2020
Angol
Orosz #1 #2
无聊人 [I'm Boring] (Wúliáo rén)KínaiAngol #1 #2
Orosz #1 #2
Transliteration #1 #2
易燃易爆炸 [Flammable and Explosive] (yì rán yì bàozhà)Kínai
SINGER歌手2018
Angol
Orosz #1 #2
Transliteration
春 [Spring] (chūn)Kínai
BE THE IDOL
Orosz
智商二五零 [IQ 250] (zhìshāng èrwǔ líng)Kínai
single 2017
Angol
枕邊故事 [Bedtime Story] (zhěn biān gùshì)Kínai
Quasimodo's Gift (2014)
横冲直撞 [The Rampage] (Héng chōng zhí zhuàng)KínaiAngol #1 #2
Orosz
Spanyol
流浪记 [Wandering] (liúlàng jì)Kínai
THE NEXT 2016
Orosz
消失的昨天 [Disappeared yesterday] (xiāoshī de zuótiān)Kínai
H (2017)
Transliteration
深情相拥 [Gentle embrace] (shēn qíng xiāng yōng)Kínai
THE NEXT 2017
渴不停 [Thirsty] (kě bù tíng)Angol, Kínai
Sprite adv 2020
Orosz
渺小 [Insignificance] (Miǎoxiǎo)Kínai
THE NEXT 2017
Orosz
火星情报局 [MIA] (huǒ xīng qíng bào jú)Kínai
single 2016
烟火里的尘埃 [Ashes From Fireworks] (yān huǒ lǐ de chén āi)Kínai
Quasimodo's Gift (2014)
Angol #1 #2 #3
Boszniai
Orosz
Transliteration
爸,我回来了 (Dad, I'm Back) [Cover]Kínai
THENEXT2017
Orosz
环游 (Traveling)Kínai
Quasimodo's Gift (2014)
Angol
白天不懂夜的黑 [Daytime won't understand dark night] (báitiān bù dǒng yè de hēi)Kínai
TrumpCard 王牌对王牌4
Angol
Orosz
神树 [Sacred Tree]Angol, Kínai
NEW WORLD 2020
Orosz #1 #2 #3
穿心 (Through the Heart)Kínai
Shuttle Love Millennium OST
老鼠愛大米 [Mouse loves rice] (Lǎo shǔ ài dà mǐ)Kínai
THE NEXT 2016
荒野魂斗罗 [Wild Contra] (huāngyě hún dòu luō)KínaiAngol
Orosz
蜉蝣 [The Mayfly] (Fúyóu)Kínai
Aliens (2015)
Angol #1 #2
Orosz
Transliteration #1 #2
趁你还年轻 [While you are still young] (сhèn nǐ hái niánqīng)KínaiAngol
Orosz
逃离乌托邦 [The Escape From Utopia] (táolí wūtuōbāng)Kínai
Aliens (2015)
Angol
Transliteration
造物者 [Creator] (Zàowùzhě)Kínai
H (2017)
Orosz
Transliteration
阿里山的姑娘 [Alishan girl] (Ā lǐ shān de gū niáng)Kínai
THE NEXT 2017
降临 [Arrival] (jiànglín)Kínai
NEW WORLD 2020
Angol #1 #2
Orosz
鞋儿破 帽儿破 (cover)Kínai
TrumpCard 王牌对王牌4
Orosz
齐天 [Equal to Heaven] (Qí tiān)KínaiAngol
Orosz #1 #2
Transliteration
齐天大圣 [Monkey King] (Qi Tian Da Sheng)KínaiOrosz
Hozzászólások
Read about music throughout history