Reklám

Hua Chenyu dalszövegei

Hua Chenyu
DalszövegekFordításokKérések
ARRIVAL 降临KínaivideoAngol
Orosz
Bomb Squad 拆弹专家Kínaivideo
Quasimodo's Gift (2014)
Orosz
BULLFIGHTING 斗牛KínaivideoAngol
Orosz
Code Name Contra 代号魂斗罗Kínaivideo
Contra Konami
Creator 造物者Kínai
造物者
Transliteration
Dear Friend (cover)Kínaivideo
THENEXT2016
Orosz
Disappearing yesterday 消失的昨天KínaiTransliteration
Fake Monk 假行僧 (cover)Kínaivideo
SINGER歌手2018
Angol
Orosz
Transliteration #1 #2
Few Miles Away From Loneliness 我离孤单几公里Kínai
我离孤单几公里 single
Transliteration
Flammable and Explosive 易燃易爆炸 (cover)Kínaivideo
SINGER歌手2018
Angol
Orosz
Transliteration
For my future child 写给未来的孩子Kínai
Aliens (2015)
Transliteration
Fresh Trip 夏之旅 (Summer trip)Kínai
Fresh Trip
Angol
Orosz
Giant Deer 巨鹿Kínaivideo
巨鹿 single 2016
Angol
Orosz
Transliteration
HanyaShaonian 寒鸦少年Kínai
斗破苍穹
Angol
Francia
Görög
Japán
Orosz
Spanyol
Transliteration
Here We AreKínai, Angolvideo
H (2017)
Angol
Orosz #1 #2
Spanyol
Transliteration
I'm boring (Wu liao ren - 无聊人)KínaivideoAngol #1 #2
Orosz
Transliteration #1 #2
Immortal 不朽Kínai
Quasimodo's Gift (2014)
Angol
Orosz
INSIGNIFICANCE 渺小 (cover)Kínaivideo
THE NEXT 2017
Kings and Paupers (Guówáng yǔ qǐgài; 国王与乞丐)Kínaivideo
Aliens (2015)
Angol
Orosz
Transliteration
Let you goKínaivideo
Quasimodo's Gift (2014)
Angol
Orosz
Transliteration #1 #2
Mountain and Sea 山海 (cover)Kínaivideo
SINGER歌手2018
Angol
Transliteration
My Skateboard Shoes 2016 我的滑板鞋2016 (cover)Kínaivideo
THE NEXT 2016
Nanping Evening Bell 南屏晚钟 (cover)Kínaivideo
THE NEXT 2016
Orosz
New World 新世界KínaivideoAngol
Ordinary Path 平凡之路 (cover)Kínaivideo
SINGER歌手2018
Angol #1 #2 #3
Orosz
Transliteration
Paradise 天堂 (cover)Kínaivideo
THENEXT2017
Angol
Német
Orosz
Transliteration
Perhaps Love 如果爱 (cover OST Perhaps Love 2005)Kínaivideo
THE NEXT 2016
Orosz
Qi Tian Da Sheng ( 齐天大圣 )Kínaivideo
Quasimodo's Gift (Kǎxīmòduō de lǐwù; 卡西莫多的礼物)Kínaivideo
Quasimodo's Gift (2014)
Angol
Orosz #1 #2
Salt Of The Earth (Dìqiú zhī yán; 地球之盐)Kínaivideo
Aliens (2015)
Angol
Orosz #1 #2
Transliteration
Shimmer 微光Kínaivideo
Quasimodo's Gift (2014)
Angol
Orosz
Transliteration
SHOUT 呐喊 (cover)Kínaivideo
SINGER歌手2018
Angol #1 #2
Orosz
Song of seeking food 投食歌 (cover)Kínaivideo
Mars Concert 2016
Spring 春 (cover)Kínaivideo
BE THE IDOL
Orosz
The Antonym (Fǎnyìcí; 反义词)Kínai
Aliens (2015)
The Escape From Utopia (Táolí wū tuō bāng; 逃离乌托邦)Kínaivideo
Aliens (2015)
Angol
Transliteration
The Mayfly (Fúyóu; 蜉蝣)Kínaivideo
Aliens (2015)
Angol #1 #2
Orosz
Transliteration #1 #2
Through the Heart (穿心)Kínaivideo
Shuttle Love Millennium OST
To Be FreeKínai
H (2017)
Angol
Orosz
Transliteration
Traveling 环游Kínaivideo
Quasimodo's Gift (2014)
Angol
Wandering 流浪记 (cover)Kínaivideo
THE NEXT 2016
While you are still young 趁你还年轻Kínaivideo
World is a zoo 世界是个动物园Kínaivideo
Aliens (2015)
Orosz
Xún (寻)KínaivideoAngol
Orosz
Transliteration
一人饮酒醉 Drinking Alone (Cover)KínaivideoTransliteration
光年之外 (Guāng nián zhī wài)Kínaivideo
SINGER歌手2018
Angol
Orosz
双节棍 (Nunchunks) [Cover]Kínaivideo
SINGER歌手2018
Angol #1 #2
Transliteration
如果你是李白 ((Rú guǒ nǐ shì lǐ bái)Kínaivideo
THE NEXT 2016
孩子(child) (cover)KínaivideoAngol
Orosz #1 #2
Portugál
Spanyol
寻SeekKínaivideo
Single
Angol
异类 (yìlèi)Kínaivideo
Aliens (2015)
Angol
Orosz #1 #2
我 (Wǒ)Kínaivideo
SINGER歌手2018
Angol
Orosz
我管你 (wǒ guǎn nǐ)Kínaivideo
Aliens (2015)
Angol
Orosz
Transliteration
智商二五零 (IQ250)KínaivideoAngol
横冲直撞(The Rampage)KínaivideoAngol #1 #2
Orosz
Spanyol
烟火里的尘埃Kínaivideo
烟火里的尘埃
Angol #1 #2
Boszniai
Orosz
Transliteration
烟火里的尘埃 (Ashes From Fireworks)Kínai
Quasimodo's Gift (2014)
Angol
Transliteration
爸,我回来了 (Dad, I'm Back) [Cover]Kínaivideo
THENEXT2017
Orosz
白天不懂夜的黑 (cover)Kínaivideo
TrumpCard 王牌对王牌4
Angol
Orosz
老鼠愛大米 (Lǎo shǔ ài dà mǐ)Kínaivideo
THE NEXT 2016
阿里山的姑娘 (Ā lǐ shān de gū niáng)Kínaivideo
THE NEXT 2017
鞋儿破 帽儿破 (cover)Kínaivideo
TrumpCard 王牌对王牌4
Orosz
齐天KínaivideoAngol
Orosz
Transliteration
Hua Chenyu featuring lyricsFordítások
Faye Wong - 白痴 (báichī)KínaivideoAngol
Hozzászólások