Đói cho sạch, rách cho thơm

Kűldve: For Debut Vasárnap, 25/07/2021 - 03:02

Meanings of "Đói cho sạch, rách cho ..."

Angol

That is, even if we must live in poverty, we must keep our good virtues
(Nghĩa là phải an phận nghèo, cùng phải giữ danh giữ tiếng)

Explained by For DebutFor Debut on Vasárnap, 25/07/2021 - 03:02
Explained by For DebutFor Debut