Als ik dansen wil [Wenn ich tanzen will] (Angol translation)

Reklám
Holland

Als ik dansen wil [Wenn ich tanzen will]

God, wat een triomf!
(Mijn triomf!)
Wat een feest!
(Mijn feest!)
 
Ik heb m’n vijand overwonnen.
(Het lot der wereld in jouw hand en in mijn geest, zo diep zijn wij verbonden.)
De wereld laat me koud!
(Die laat je koud.)
't Gaat om mij!
(Om mij!)
 
Ik heb m’n eigen weg gevonden!
 
(Gelachen hebben zij om jou, maar jij hebt koppig doorgezet, gezegevierd!)
 
Zolang ik naar hun pijpen dans, heeft mijn ballet geen enk’le kans.
Ik ben niet langer meer een marionet!
 
Als ik dansen wil,
dan doe ik dat op mijn manier.
Ik bepaal zelf de muziek
en het moment waarop, kies ik.
Als ik dansen wil,
wel dan kies ik de dans
die werk’lijk bij me hoort.
Vlak langs de afgrond,
Diep bewonderd door jouw blik!
 
Zwarte meeuwen vlieg!
(Ik vlieg… )
Ik alleen…
(...alleen!)
...zal jou door nacht en stormen leiden!
(Nee, niemand zal m’n leidsman zijn, ook jij niet meer. Ik laat me niet leiden.)
 
Jouw vrijheid komt door mij!
(Komt door mij!)
Door mij!
(Door mij!)
Niets zal ons nu nog langer scheiden!
 
Ik ga voortaan m’n eigen weg.
Ik heb me nu van jou bevrijd, laat me met rust!
 
Jij bent nog verliefd op mij,
alleen door mij ben jij nu vrij.
Omdat ik jou begrijp en dat weet jij!
 
Als ik dansen wil,
dan doe ik dat op mijn manier.
Ik bepaal zelf de muziek
en het moment waarop, kies ik.
Als ik dansen wil,
wel dan kies ik de dans
die werk’lijk bij me hoort.
Vlak langs de afgrond,
Diep bewonderd door jouw blik!
 
Ik ben sterk genoeg alleen!
(Sterk was je slechts zolang je nog geloofde klein te zijn.)
Ik roep je niet!
(Je zult me roepen!)
Ik zoek je niet!
(Je zult me zoeken!)
Ik word nu verliefd op het leven!
(Je zult het leven haten!)
 
Als ik dansen wil,
dan doe ik dat op mijn manier.
Ik bepaal zelf de muziek
en het moment waarop, kies ik.
Als ik dansen wil,
wel dan kies ik de dans
die werk’lijk bij me hoort.
Vlak langs de afgrond,
Diep bewonderd door jouw blik!
 
Als ik dansen wil,
en met wie ik dansen wil,
beslis ik zelf
alleen
 
Kűldve: MorganaVelaryonMorganaVelaryon Kedd, 11/10/2016 - 01:49
Last edited by Alma BarrocaAlma Barroca on Vasárnap, 16/04/2017 - 15:43
Angol translationAngol
Align paragraphs
A A

If I want to dance

God, such a triumph!
(My triumph!)
Such a party!
(My party!)
 
I've overcome my enemy
(The fate of the world in your hand and in my spirit, that's how deeply connected we are.)
I don't care about the world!
(You don't care about it)
It's about me!
(About me!)
 
I've found my own way!
 
(They've laughed at you, but you continued stubbornly and prevailed!)
 
As long as I dance to their tune, my ballet doesn't stand a chance.
I'm no longer a puppet!
 
If I want to dance,
I'll do it my way.
I decide the music myself
And I choose the moment.
If I want to dance,
I will choose the dance
That truly belongs to me.
Along the abyss,
Deeply admired by your gaze!
 
Black seagulls fly!
(I'm flying…)
Only I…
(...only I!)
... will lead you through the night and storms!
(No, nobody will be my leader, you won't be either. I won't let myself be lead.)
 
Your freedom was because of me!
(Because of me!)
Of me!
(Of me!)
Nothing will separate us anymore!
 
I'm going on my own way.
I've freed myself from you, leave me alone!
 
You're still in love with me,
Only because of me you're free
Because I understand you and you know that!
 
If I want to dance,
I'll do it my way.
I decide the music myself
And I choose the moment.
If I want to dance,
I will choose the dance
That truly belongs to me.
Along the abyss,
Deeply admired by your gaze!
 
I'm strong enough!
(You were only strong when you believed to be small.)
I won't call you!
(You will call me!)
I won't look for you!
(You'll look for me!)
I'll fall in love with life!
(You'll hate life!)
 
If I want to dance,
I'll do it my way.
I decide the music myself
And I choose the moment.
If I want to dance,
I will choose the dance
That truly belongs to me.
Along the abyss,
Deeply admired by your gaze!
 
If I want to dance,
And with whom I want to dance,
I decide myself
myself
 
  • If this translation was in any way helpful to you, please thank me by clicking the green button at the bottom of this translation. It's a small effort but means the world to me.
  • This translation is my work unless I have stated otherwise below.
  • Feel free to repost my translation, but please credit me by publishing a link to my LyricsTranslate profile as well. As I am the author of this work, at least some credit would be appropriate.  
  • Proofreading is always welcome, even if I didn't explicitly ask for it, so feel free to do so! 

Kűldve: AmbroisieAmbroisie Kedd, 25/04/2017 - 10:09
Added in reply to request by Alma BarrocaAlma Barroca
More translations of "Als ik dansen wil ..."
Angol Ambroisie
Hozzászólások
AmbroisieAmbroisie    Szerda, 26/04/2017 - 09:37

You're welcome! ^-^