Ако си дал (Ako si dal) (Német translation)

Advertisements
Bulgár

Ако си дал (Ako si dal)

Ако си дал на света част от себе си,
не си живял напразно! - Емил Димитров
 
Ако си дал на гладния
дори трохица хляб от своя хляб.
Ако си дал на скитника
дори искрица огън от своя огън.
Ако си дал на милата
от своето сърце.
Ако си дал на чуждите
живот от себе си.
Ако си дал, ако си дал,
ако си дал от себе си,
не си живял, не си живял на празно.
 
Никой не може да ти отнеме
обичта, обичта на хората.
Никой не може да ти я вземе
любовта, любовта към хората.
И никой и нищо не ще ти отнема
вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях.
 
Ти закъсняваш понякога истинно,
но винаги идваш, идваш при нас.
 
Ако си взел от славата на някой друг
дори една частица.
Ако си чул от клюката
и я повториш
дори една секунда.
Ако си враг на подлия,
но го послушаш
дори един единствен път.
Ако си ял от залъка на свой приятел
и го забравиш
 
Дали е трябвало
изобщо да се раждаш
 
Никой не може да ти отнеме
обичта, обичта на хората.
Никой не може да ти я вземе
любовта, любовта към хората.
И никой и нищо не ще ти отнема
вярата в тях, вярата в тях, вярата в тях.
Ти закъсняваш понакога истинно,
но винаги идваш, идваш при нас.
 
Kűldve: ILMYMIK Vasárnap, 17/10/2010 - 11:41
Last edited by Fary on Vasárnap, 29/07/2018 - 15:02
Submitter's comments:

Текст: Илия Велчев
Музика: Емил Димитров
Poetry: Ilq Velchev
Music: Emil Dimitrov

Align paragraphs
Német translation

Wenn du einem Hungrigen gegeben hast

Wenn du der Welt einen Teil von dir gegeben hast,
hast du nicht umsonst gelebt! - Emil Dimitrov
 
Wenn du einem Hungrigen gegeben hast
auch nur einen Krümel Brot deines Brotes.
Wenn du einem Vagabunden gegeben hast
auch nur einen Funken Feuer deines Feuers.
Wenn du der Gnade gegeben hast
von deinem Herzen.
Wenn du den Fremden hast
Leben aus dir gegeben.
Wenn du gegeben, wenn du gegeben,
wenn du gegeben hast von dir,
hast du nicht, hast du nicht umsonst gelebt.
 
Niemand kann sie dir wegnehmen
die Liebe, die Liebe der Menschen.
Niemand kann sie dir nehmen
die Liebe, die Liebe zu den Menschen.
Und nichts und niemand kann ihn dir wegnehmen
den Glauben an sie, den Glauben an sie, den Glauben an sie.
 
Du verspätest dich manchmal wirklich,
doch immer kommst du, immer kommst du zu uns.
 
Wenn du vom Ruhm eines anderen
auch nur einen kleinen Teil genommen hast,
Wenn du vom Klatsch gehört
und ihn auch nur eine Sekunde lang
wiederholt hast.
Wenn du der Feind des Bösen bist,
aber ihm zuhörst
auch nur ein einziges Mal.
Wenn du vom Trost deines Freundes gezehrt hast
und ihn vergisst.
 
War es überhaupt nötig,
dass du geboren wurdest.
 
Niemand kann sie dir wegnehmen
die Liebe, die Liebe der Menschen.
Niemand kann sie dir nehmen
die Liebe, die Liebe zu den Menschen.
Und nichts und niemand kann ihn dir wegnehmen
den Glauben an sie, den Glauben an sie, den Glauben an sie.
 
Du verspätest dich manchmal wirklich,
doch immer kommst du, immer kommst du zu uns.
 
Text: Iliya Veltshev
Musik: Emil Dimitrov
 
Kűldve: HoneyB Csütörtök, 05/12/2013 - 13:52
Added in reply to request by ILMYMIK
More translations of "Ако си дал (Ako si ..."
Német HoneyB
Please help to translate "Ако си дал (Ako si ..."
See also
Hozzászólások