Lay (EXO) dalszövegei

Lay (EXO)
DalszövegekFordításokKérések
Amusement ParkAngol
Honey
Kínai
Orosz #1 #2
Ukrán
BadAngol
Honey
Orosz
Portugál
Török
Boss (老大) [Lǎodà]Angol
Sheep
Orosz
Török
Director (導演) (Dǎoyǎn)Angol, Kínai
Sheep
Angol
Szerb
Transliteration
Don’t Let Me GoAngol
NAMANANA
Török
FlavorAngol
NAMANANA
Give Me a ChanceAngol
NAMANANA
Kínai
Orosz
Török
Goodbye ChristmasAngol
Winter Special Gift
Német
Orosz
Portugál
Román
Szerb
Török
Hand (匕首) (Bǐshǒu)Kínai
Sheep
Angol
Transliteration
Hold OnAngol
NAMANANA
Honey (和你) (Hé nǐ)Angol
Honey
Orosz
Török #1 #2 #3
Ukrán
I'm LayAngol
2016 Tmall Double 11 Carnival Night
Kínai
Orosz #1 #2
Török #1 #2
Ukrán
Jade (玉) (Yù)Angol, Kínai
莲 (LIT)
Angol
Kínai
Orosz
Portugál
Spanyol
Török
Ukrán
JokerAngol, Kínai
PRODUCER
Angol
Maláj
Orosz
Portugál #1 #2
Török
Transliteration #1 #2
Ukrán
Lay U DownAngol
NAMANANA
Mapo TofuAngol
NAMANANA
MYM (Miss You Much)Kínai
Lose Control
Angol
Orosz
Szerb
Török
Transliteration
NAMANANAAngol
NAMANANA
Orosz
Török
NAMANANA (Remix)Angol, Kínai
Namanana (Remix)
Angol
Orosz
Ukrán
Peach (桃) (Táo)Angol
Sheep
Orosz
Portugál
Török
Save YouAngol
NAMANANA
Sheep (Alan Walker Relift)Angol, Kínai
Sheep (Alan Walker Relift) - Single (2018)
Angol
Japán
Kínai
Orosz
Török
Transliteration #1 #2
Ukrán
TattooAngol
NAMANANA
Orosz
Thing For YouAngol
NAMANANA
Török
What U Need?Kínai, Angol
Lose Control
Angol
Azerbajdzsán
Maláj
Orosz
Török
Transliteration
Portugál
When It's ChristmasAngol
When It's Christmas
一个人 (Alone) (Yīgè rén)Kínai
Ex Files 2: The Backup Strikes Back OST
Angol
Szerb
Török
Transliteration
不屈的信仰 (Unyielding Faith) (Bùqū de xìnyǎng)Kínai
Unyielding Faith
Angol
Orosz
Ukrán
今晚 (Tonight) (jīn wǎn)Kínai
Lose Control
Angol
Török
Transliteration
会好的 (It Will Get Better) (Huì hǎo de)Kínai
抗疫公益歌曲 (Kàng yì gōngyì gēqǔ) | Wuhan Virus Song
Angol
Orosz
Ukrán
你的感觉 (Can You Feel Me?) (nǐ de gǎnjué)Angol, Kínai
Winter Special Gift
Angol
Török
Transliteration
催眠术 (Lay U Down) (cuīmián shù)Kínai
NAMANANA
Angol
刘海砍樵 (Liu Hai Cuts Firewood) Live (Liúhǎi kǎn qiáo)Kínai
天籁之战2
Angol
Orosz
Ukrán
十面埋伏 (Ambush) (Shí miàn máifú)Kínai
PRODUCER
Angol #1 #2
Orosz
Portugál
Transliteration #1 #2
Ukrán
和你 (Honey) (Hé nǐ)Kínai
Honey
Angol
Orosz
Portugál
Török
Transliteration #1 #2
Ukrán
唤 (Call My Name) (huàn)Angol, Kínai
莲 (LIT)
Angol
Orosz
Portugál
Ukrán
因为你 (Because of you) (Yīnwèi nǐ)KínaiOrosz
Transliteration
Angol
圣诞又至 (Goodbye Christmas) (Shèngdàn yòu zhì)Kínai
Winter Special Gift
Angol
Orosz
Török
Transliteration
圣诞的爱 (Christmas Love) (Shèngdàn de ài)Angol, Kínai
Winter Special Gift
Angol
Török
Transliteration
坚持 (Hold on) (Jiānchí)Kínai
NAMANANA
Angol
外婆 (Grandmother) (Wàipó)Kínai, Chinese (Changsha dialect)
外婆
Angol
Orosz
Török
Ukrán
夜 (Late Night) (yè)Angol, Kínai
莲 (LIT)
Angol
Orosz
Portugál
Transliteration #1 #2
Ukrán
太多 (Too Much) (Tài duō)Angol, Kínai
Sheep
Angol
Transliteration
失控 (Lose Control) (Shīkòng)Angol, Kínai
Lose Control
Angol
Azerbajdzsán
Görög
Orosz #1 #2
Spanyol
Török
Transliteration #1 #2
Ukrán
妈 (Mama) (mā)Angol, Kínai
莲 (LIT)
Angol
Kínai
Orosz
Transliteration
Ukrán
守望 (Relax) (Shǒuwàng)Kínai
Lose Control
Angol
Orosz
Török
Transliteration
Ukrán
小城姑娘 (Flipped) (Xiǎochéng gūniáng)Angol, Kínai
PRODUCER
Angol
Orosz
Portugál
Ukrán
小小礼物 (Gift to XBACK) (xiǎo xiǎo lǐwù)Kínai
Winter Special Gift
Angol
Orosz
Transliteration
Ukrán
少年行 (Youth's Journey) (Shàonián xíng)Kínai
Fantasy Westward Journey OST
Angol
Orosz
Ukrán
幸福上瘾 (Things for You) (Xìngfú shàngyǐn)Angol, Kínai
NAMANANA
Angol
快门回溯 (Don't Let Me Go) (Kuàimén huísù)Angol, Kínai
NAMANANA
Angol
愛到這 (Give Me a Chance) (Ài dào zhè)Kínai
NAMANANA
Angol #1 #2
Orosz
Transliteration
Ukrán
愿 (Wish) (yuàn)Kínai
莲 (LIT)
Angol
Orosz
Portugál
Ukrán
我不好 (I'm Not Okay) (Wǒ bù hǎo)Kínai
我不好 (Wǒ bù hǎo)
Angol
Orosz #1 #2
Ukrán
我和我的祖国 [Me and my Homeland] (wǒ hé wǒ de zǔ guó)Kínai
Me and my Homeland
Angol
Orosz
搖擺 (Shake) (Yáobǎi)Angol, Kínai
Sheep
Angol
Orosz
Transliteration
无人之境 (Unpopulated Place) Live (Wú rén zhī jìng)Angol, KínaiAngol
Orosz
Ukrán
晚安 (Good Night) (wǎn’ān)Kínai
Good Night
Angol
Orosz
Ukrán
最美风景线 (The Most Beautiful Scenery) (Zuìměi fēngjǐngxiàn)Kínai
The Most Beautiful Scenery
Angol
Orosz
Ukrán
梦不落雨林 (Namanana) (mèng bù luò yǔlín)Angol, Kínai
NAMANANA
Angol
Orosz #1 #2
Transliteration #1 #2
Ukrán
梦想起飞 (Dream High) (Mèngxiǎng qǐfēi)Kínai
SPD Bank Theme Song
Angol
Orosz
Ukrán
水 (H2O) (Shuǐ)Angol, Kínai
莲 (LIT)
Angol
Orosz
Ukrán
沸 (Changsha) (fèi)Angol, Kínai, Chinese (Changsha dialect)
莲 (LIT)
Angol
Orosz
Portugál
Ukrán
湘江水 (XiangJiang River) (Xiāng jiāng shuǐ)Angol, Chinese (Changsha dialect)
PRODUCER
Angol
Orosz
Portugál
Ukrán
Transliteration
湘江水 (XiangJiang River) [CZR 2 Ver]Angol, Chinese (Changsha dialect)
I'm Singer-Songwriter 2
Angol
Orosz
Transliteration
Ukrán
灵 (Soul) (Líng)Angol, Kínai
莲 (LIT)
Angol
Orosz #1 #2
Ukrán
Francia
炎黄子孙 (Descendants of the Dragon) (yánhuáng zǐsūn)Angol, Kínai
PRODUCER
Angol
Orosz
Portugál
Török
Ukrán
炎黄子孙 (Remix) (yán huáng zi sūn)Kínai
Descendants of The Dragon (Remix)
Angol
Orosz
Ukrán
爱的引力 (Save You) (Ài de yǐnlì)Kínai
NAMANANA
Angol
爱莲说 (Love Lay) (Ài lián shuō)Kínai
PRODUCER
Angol #1 #2
Orosz
Portugál
Ukrán
画卷 (Picture Scroll)Kínai
2021 Spring Festival Gala
Angol
Orosz
Ukrán
略过 (Stay With Me) (Lüèguò)Kínai
PRODUCER
Angol
Orosz
Portugál
Ukrán
痴 (Obsessed) (Chī)Angol, Kínai
PRODUCER
Angol
Orosz
Portugál
Ukrán
祈愿 (Pray) (Qí yuàn)Kínai
Operation Proposal OST
Orosz
Szerb
Transliteration
Ukrán
精忠报国 (Patriotism) Live (Jīngzhōng bàoguó)Kínai
2017五四晚会
Angol
Orosz
Ukrán
羊 (Sheep) (Yáng)Angol, Kínai
Sheep
Angol
Francia
Görög
Orosz #1 #2
Portugál
Török
Transliteration #1 #2
Ukrán
興迷 (X Back) (Xìng mí)Angol, Kínai
Sheep
Orosz
Transliteration
Ukrán
莲 (Lit) (lián)Angol, Kínai
莲 (LIT)
Angol
Holland
Kínai
Orosz #1 #2
Perzsa
Spanyol
Török
Ukrán
贝壳女孩 (Tattoo) (bèiké nǚhái)Angol, Kínai
NAMANANA
Angol
蹦 (Boom) (bèng)Angol, Kínai
莲 (LIT)
Angol
Kínai
Orosz
Portugál
Spanyol
Transliteration #1 #2 #3
Ukrán
需要你 (I Need U) (Xūyào nǐ)Kínai, Angol
Sheep
Angol
Török
Transliteration
Görög
霸王别姬 [Farewell My Concubine] (Bàwáng bié jī)Kínai
2020 New Years Eve Performance
Angol
Orosz
Ukrán
青春颂 (男生版) [Ode to Youth] (Qīngchūn sòng (nánshēng bǎn))Kínai
Ode to Youth
Angol
Orosz
Ukrán
面罩 (Mask) (Miànzhào)Angol, Kínai
Sheep
Angol
Orosz #1 #2
Transliteration
Ukrán
飞 (Fly) (Fēi)Angol, Kínai
莲 (LIT)
Angol
Kínai
Orosz
Ukrán
饕餮 (Gluttony) (tāo tiè)Kínai
Street Dance of China 3
Angol
Orosz
Ukrán
香水 (Flavor) (Xiāngshuǐ)Angol, Kínai
NAMANANA
Angol
马 (Horse) (mǎ)Kínai
PRODUCER
Angol #1 #2 #3
Orosz
Portugál
Transliteration #1 #2
Ukrán
鹰 (Eagle) (Yīng)Angol, Kínai
莲 (LIT)
Angol
Orosz
Ukrán
麻婆豆腐 (Mapo Tofu) (Má pó dòufu)Angol, Kínai
NAMANANA
Angol
Related to Lay (EXO)Leírás
EXOElőadóMain dancer, sub vocalist, sub rapper
Hozzászólások
jelena.milenkovic.9619jelena.milenkovic.9619    Vasárnap, 07/01/2018 - 00:19

Please, don't remove "(EXO)" from his name because it is almost impossible to find him just by "Lay". Same goes for other members!

Read about music throughout history