(Where Do I Begin?) Love Story (Perzsa translation)

Reklám
Perzsa translationPerzsa
A A

داستان عشق

Versions: #1#2
از کجا شروع کنم
برای گفتن داستان
از اینکه عشق چقدر می تواند عظیم باشد
داستان عشقی شیرین
که کهن تر از دریاست
آن حقیقت ساده درباره ی عشق که او به من داد
از کجا شروع کنم؟
 
با اولین سلام
معنا بخشید
به این دنیای خالی من
که هرگز نبوده
عشقی دیگر در زمانی دیگر
به زندگیم وارد شد
و زندگیم را زیبا کرد
او قبلم را پُر کرد
 
او قلبم را پُر کرد
با چیزهای مخصوص
با آوازهای فرشتگان
با تصورات خودرو(اصیل)
او روحم را پر کرد
با عشقی فراوان
که هرجا بروم
هرگز تنها نیستم
با همراهی او کی می تونست تنها باشه
(هرگاه)در جست و جوی دستانش باشم
همیشه اینجایند
 
چه مدت از آن(عشق)گذشته؟
می توان عشق را با ساعات روز اندازه گرفت؟
حالا هیچ جوابی ندارم
اما این تمام چیزیست که می‌توانم بگویم
می‌دانم که به او نیاز خواهم داشت تا هنگامی که همه ی ستارگان بسوزند و ناپدید شوند
و او آنجا خواهد بود
چه مدت از آن(عشق)گذشته؟
می توان عشق را با ساعات روز اندازه گرفت؟
حالا هیچ جوابی ندارم
اما این تمام چیزیست که می‌توانم بگویم
می‌دانم که به او نیاز خواهم داشت تا هنگامی که همه ی ستارگان بسوزند و ناپدید شوند
و او آنجا خواهد بود
 
Kűldve: masihmasih Szerda, 10/08/2011 - 15:59
Szerző észrevételei:

please add a alternative translation

AngolAngol

(Where Do I Begin?) Love Story

Hozzászólások
FishbreadFishbread    Hétfő, 06/04/2015 - 21:19

on the first "she fills my heart" it should be قلبم instead of قبلم

malucamaluca    Péntek, 20/04/2018 - 23:30

Lyrics updated, please revise your translation.