Magnolia (მაგნოლია) (Örmény translation)

Reklám

Magnolia (მაგნოლია)

ვით ფოთოლი შენი მზეზე მოციმციმე ქარებს აყოლია,
და წასულან შენგან გაფრენილან შენგან მიწას დაჰკონვია,
ისე გული ჩემი სხვათა სხვათა სხვათა უტყვი გამგონეა,
არ ვახსოვარ ალბათ, არ ვახსოვარ ალბათ ჩემო მაგნოლია.
ჩვენ ცხრათვალა მზეთა და მძვინვარე ზღვათა ტრფობა დაგვყოლია
მიგვატოვონ მარად მათ სამხრეთის ქართა, რაღაც არ მგონია,
მაგრამ გული მისი სხვათა სხვათა სხვათა უტყვი გამგონეა,
მე არ ვიცი რატომ, არც შენი იცი რატა ჩემო მაგნოლია.
 
ო, ასეთი წუთი, დაუბრუნებელი,
შენც ხომ არ გქონია?
დაბრუნდება ისევ, დაბრუნდება ისევ,
შენც ხომ არ გგონია?
მშვენიერი ზღვების, მშვენიერი მთების
ტრფობა გაგვყოლია...
როგორ მინდა შენთან, როგორ მინდა შენთან,
ჩემო მაგნოლია!
 
Kűldve: GulalysGulalys Vasárnap, 22/02/2015 - 22:05
Örmény translationÖrmény
Align paragraphs

Մագնոլիա (მაგნოლია)

Վիթ փոթոլի շենի մզեզե մոցիմցիմե քարեբս սաղոլիա,
Դա ծասուլան շենգան գափրենիլան շենգան միծաս նահվոնիա,
Իսե բուլի չեմի սխվաթա սխվաթա սխվաթա ուտղի գամգոնեա,
Ար վախսոկար ալբաթ, ար վախսոկար ալբաթ չեմո մագնոլիա,
Չեն ցխրեթվալա մզեթա դա մձվիբվարե զղվաթա դրոփոգա դաբվղոլիա
մագրամ գուլի միսի սխվաթա սխվաթա սխվաթա ուտղի գամգոնեա,
մե ար վիցի ռատոմ, արց շենի իցի ռատա չեմո մագնոլիա:
 
Օ, սեթի ծութի, դաուբրունեբելի,
շենց խոմ ար գքոնիա՞
դաբրունդեբա իսև, դաբրունդեբա իսև,
շենց խոմ ար գգոմիա՞
Մշվենիերա զղվեբիս, մշվենիերի մթեբիս
տրփոբա գագվկոլիա...
ռոգոր միբդա շենթան, ռոգոր մինդա շենթան,
չեմո մագնոլիա՜
 
Köszönet
thanked 1 time
Kűldve: Norayr BaghdasaryanNorayr Baghdasaryan Szerda, 19/10/2016 - 13:16
More translations of "Magnolia (მაგნოლია)"
Please help to translate "Magnolia (მაგნოლია)"
Hozzászólások