Reklám

Master Of Puppets (Perzsa translation)

Perzsa translationPerzsa
A A

ارباب عروسک ها

پایان این بازی هوس
نابودی و نیستی است
من منبع خودتخریبی تو هستم
 
رگ هایی که با ترس می تپند
و تیره ترین روشنی را می مکند
و تو را در ساختن مرگت پیش می برند
 
مرا بچش، خواهی دید
که هر چه بیشتر نیاز خواهی داشت
نیازمند خواهی شد به
روشی که با آن تو را خواهم کشت
 
سریع تر خودت را به طرف من بکش
از اربابت اطاعت کن
زندگی ات سریع تر می سوزد
از اربابت اطاعت کن
ارباب
 
من ارباب عروسک ها هستم
نخ های تو در دست من است
مغزت را به هم می ریزم و رویاهایت را نابود می کنم
 
تو را کور کرده ام
هیچ چیز نمی توانی ببینی
تنها اسم مرا صدا بزن چون تنها من صدای جیغ و زجه هایت را می شنوم
 
ارباب
ارباب
 
تنها اسم مرا صدا بزن چون تنها من صدای جیغ و زجه هایت را می شنوم
ارباب
ارباب
 
راه را با سوزن باز کن (منظور طریقه مصرف مواد مخدر است)
هرگز به من خیانت نکن
زندگیِ مرگ برایت روشن تر می شود
 
مونوپولیِ درد
مراسم بیچارگی
صبحانه ات را روی یک آینه تکه تکه کن (منظور ریزتر کردن کریستال های مواد مخدر است)
 
مرا بچش، خواهی دید
که هر چه بیشتر نیاز خواهی داشت
نیازمند خواهی شد به
روشی که با آن تو را خواهم کشت
 
سریع تر خودت را به طرف من بکش
از اربابت اطاعت کن
زندگی ات سریع تر می سوزد
از اربابت اطاعت کن
ارباب
 
من ارباب عروسک ها هستم
نخ های تو در دست من است
مغزت را به هم می ریزم و رویاهایت را نابود می کنم
تو را کور کرده ام
هیچ چیز نمی توانی ببینی
تنها اسم مرا صدا بزن چون تنها من صدای جیغ و زجه هایت را می شنوم
 
ارباب
ارباب
 
تنها اسم مرا صدا بزن چون تنها من صدای جیغ و زجه هایت را می شنوم
ارباب
ارباب، ارباب، ارباب، ارباب...
 
ارباب، ارباب
رویاهایی که به دنبالشان بودم کجا رفتند؟
 
ارباب، ارباب
وعده هایت همه دروغین بودند
 
خنده ها، خنده ها
هر چه می شنوم یا می بینم خنده های تمسخرآمیز است
 
خنده ها، خنده ها
خنده بر اشک های من
 
مرا درمان کن!
 
جهنم بهتر از همه ی این
وابستگی ها است
مانند یک ریتم بی دلیل
 
یک هزارتوی بی پایان
شناور در روزهای به شماره افتاده
حالا زندگی تو رو به پایان است
 
من تو را پر خواهم کرد
کمکت خواهم کرد بمیری
من در تو جریان خواهم یافت
حالا من تو را نیز رهبری خواهم کرد
 
سریع تر خودت را به طرف من بکش
از اربابت اطاعت کن
زندگی ات سریع تر می سوزد
از اربابت اطاعت کن
 
ارباب
 
من ارباب عروسک ها هستم
نخ های تو در دست من است
مغزت را به هم می ریزم و رویاهایت را نابود می کنم
 
تو را کور کرده ام
هیچ چیز نمی توانی ببینی
تنها اسم مرا صدا بزن چون تنها من صدای جیغ و زجه هایت را می شنوم
 
ارباب
ارباب
 
تنها اسم مرا صدا بزن چون تنها من صدای جیغ و زجه هایت را می شنوم
ارباب
ارباب
 
Köszönet
thanked 2 times
Kűldve: Hanieh SalehiHanieh Salehi Vasárnap, 03/02/2019 - 22:29
AngolAngol

Master Of Puppets

Hozzászólások
Read about music throughout history