Ben Fielding - Mighty to Save (Svéd translation)

Angol

Mighty to Save

Everyone needs compassion,
Love that's never failing;
Let mercy fall on me.
 
Everyone needs forgiveness,
The kindness of a Saviour;
The Hope of nations.
 
Saviour, He can move the mountains,
My God is Mighty to save,
He is Mighty to save.
 
Forever, Author of salvation,
He rose and conquered the grave,
Jesus conquered the grave.
 
So take me as You find me,
All my fears and failures,
Fill my life again.
 
I give my life to follow
Everything I believe in,
Now I surrender.
 
Shine your light and let the whole world see,
We're singing for the glory of the risen King...Jesus
 
Kűldve: starflyer16 Csütörtök, 07/01/2010 - 21:13
Last edited by Sciera on Vasárnap, 08/06/2014 - 13:15
Align paragraphs
Svéd translation

Mäktig att rädda

Alla behöver medlidande,
kärlek som aldrig försvinner,
ge mig förbarmande.
 
Alla behöver förlåtelse,
godheten av en räddare,
nationernas hopp.
 
Räddaren, han kan förflytta bergen,
min Gud är mäktig att rädda,
han är mäktig att rädda.
 
För alltid, skapare av räddning,
han steg upp och övervann graven
Jesus övervann graven.
 
Så ta mig som du finner mig,
med alla mina fel och misslyckanden,
fyll mitt liv igen.
 
Jag ger mitt liv till dig,
allt jag tror på,
nu ger jag upp.
 
Räddaren, han kan förflytta bergen,
min Gud är mäktig att rädda,
han är mäktig att rädda.
För alltid, skapare av räddning,
han steg upp och övervann graven
Jesus övervann graven.
 
Skin med ditt ljus och låt hela världen se,
vi sjunger för äran till den uppstigna kungen...Jesus (x2)
 
Räddaren, han kan förflytta bergen,
min Gud är mäktig att rädda,
han är mäktig att rädda.
För alltid, skapare av räddning,
han steg upp och övervann graven
Jesus övervann graven.
 
Min räddare, du kan förflytta bergen,
du är mäktig att rädda,
du är mäktig att rädda.
För alltid, skapare av räddning,
du steg upp och övervann graven
Ja, du övervann graven.
 
Kűldve: Guest Vasárnap, 15/03/2009 - 19:33
Added in reply to request by year10
Hozzászólások