Mit Bål Brænder Ned (Angol translation)

Advertisements
Dán

Mit Bål Brænder Ned

Mere træ til mit bål, gi' mig mere
Mere træ så temperaturen, den stiger
Mere træ til mit bål, gi' mig mere (Bålet brænder ned)
Mere træ så temperaturen, den stiger
 
Mit bål brænder langsomt ned
Jeg må ha' din opmærksomhed
Skynd dig, baby, kom afsted, afsted
 
Mit bål brænder langsomt ned
Jeg må ha' din opmærksomhed
Kom nu, baby, gi' mig kærlighed
 
Du si'r kærlighed er kedelig'
Og for at få det, ska' man gi' og gi'
Klar til at gi' den op
Fordi du ikk' ka' få nok
 
Uden dig fryser min krop
Åh baby, varm mig op
Jeg smelter bid for bid
Når kærlighed får kærlighed
 
Jeg er ild, åh baby
Når den slukker, så forsvinder jeg
Nu hvor du har tændt mig
Må du ej forlem' mig
 
Nat efter nat, jeg vil ind
Kærlighed, åh, kom nu her
Nu hvor du har tændt mig
Må du ej forlem' mig, nej
 
Mit bål brænder langsomt ned
Jeg må ha' din opmærksomhed
Skynd dig, baby, kom afsted, afsted
 
Mit bål brænder langsomt ned
Jeg må ha' din opmærksomhed
Kom nu, baby, gi' mig kærlighed
 
Mit bål brænder langsomt ned
Jeg må ha' din opmærksomhed
Skynd dig, baby, kom afsted, afsted
 
Mit bål brænder langsomt ned
Jeg må ha' din opmærksomhed
Kom nu, baby, gi' mig kærlighed
 
Hva' tænker du på, når du tænder mig og stikker af?
Du ødelægger virk'lig min dag
Ilden brænder for dig nu, det er dig, at jeg vil ha'
Og du må gi' mig ved, for bålet brænder ned en dag
Så gi' mig den ting, som du gi'r mig så nemt
Så gi'r jeg dig igen
Rigtig' meget og læng'
Igen og igen
Gi' mig mere træ til mit bål, gi' mig mere
Gi' mig mere træ så temperaturen, den stiger
 
Jeg er ild, åh baby
Når den slukker, så forsvinder jeg
Nu hvor du har tændt mig
Må du ej forlem' mig
 
Nat efter nat, jeg vil ind
Kærlighed, åh, kom nu her
Nu hvor du har tændt mig
Må du ej forlem' mig, nej
 
Mit bål brænder langsomt ned
Jeg må ha' din opmærksomhed
Skynd dig, baby, kom afsted, afsted
 
Mit bål brænder langsomt ned
Jeg må ha' din opmærksomhed
Kom nu, baby, gi' mig kærlighed
 
Mit bål brænder langsomt ned
Jeg må ha' din opmærksomhed
Skynd dig, baby, kom afsted, afsted
 
Mit bål brænder langsomt ned, gi' mig ved
Jeg må ha' din opmærksomhed
Kom nu, baby, gi' mig kærlighed
 
Jeg venter og jeg venter kun på dig
Mon du har tænkt dig at se min vej?
Du leger med mig igen
Tænder mig og holder mig hen'
 
Du ka' kun få noget for noget
Smid mere på mit bål
Jeg smelter bid for bid
Når kærlighed får kærlighed
 
Mit bål brænder langsomt ned
Jeg må ha' din opmærksomhed
Skynd dig, baby, kom afsted, afsted
 
Mit bål brænder langsomt ned
Jeg må ha' din opmærksomhed
Kom nu, baby, gi' mig kærlighed
 
Mit bål brænder langsomt ned
Jeg må ha' din opmærksomhed
Skynd dig, baby, kom afsted, afsted
 
Mit bål brænder langsomt ned, gi' mig ved
Jeg må ha' din opmærksomhed
Kom nu, baby, gi' mig kærlighed
 
Gi' mig mere træ til mit bål, gi' mig mere
Gi' mig mere træ så temperaturen, den stiger
Gi' mig mere træ til mit bål, gi' mig mere
Gi' mig mere træ så temperaturen, den stiger
Mere ved til mit bål, gi' mig mere
Gi' mig mere ved så temperaturen, den stiger
Mere ved til mit bål, gi' mig mere
Gi' mig mere ved så temperaturen, den stiger
 
Kűldve: HinKyto Szombat, 30/06/2018 - 08:34
Align paragraphs
Angol translation

My Bonfire Is Burning Out

More wood for my bonfire, give me more
More wood so that the temperature will rise
More wood for my bonfire, give me more (The bonfire is burning out)
More wood so that the temperature will rise
 
My bonfire is slowly burning down
I need your attention
Hurry up, baby, get going, going
 
My bonfire is slowly burning down
I need your attention
Come on, baby, give me love
 
You say that love is boring
And to get it, you must give and give
Ready to give more
'Cause you can't get enough
 
Without you, my body's freezing
Oh baby, warm me up
I melt bit by bit
When love gets love
 
I'm fire, baby
When it dies, I disappear
Now that you've light me up1
Please don't forget me
 
Night after night, I want to get ind
Love, oh, please come here
Now that you've light me up
Please don't forget me, no
 
My bonfire is slowly burning down
I need your attention
Hurry up, baby, get going, going
 
My bonfire is slowly burning down
I need your attention
Come on, baby, give me love
 
My bonfire is slowly burning down
I need your attention
Hurry up, baby, get going, going
 
My bonfire is slowly burning down
I need your attention
Come on, baby, give me love
 
What do you think about when you light me and run away?
You really ruin my day
The fire is burning for you now, it's you I want
And you've gotta give me firewood, cause the bonfire will burn down some day
So give me the thing that you give me so easily
And I'll give back to you
Very much and for very long
Over and over
Give me more wood for my bonfire, give me more
Give me more wood so that the temperature will rise
 
I'm fire, baby
When it dies, I disappear
Now that you've light me up
Please don't forget me
 
Night after night, I want to get ind
Love, oh, please come here
Now that you've light me up
Please don't forget me, no
 
My bonfire is slowly burning down
I need your attention
Hurry up, baby, get going, going
 
My bonfire is slowly burning down
I need your attention
Come on, baby, give me love
 
My bonfire is slowly burning down
I need your attention
Hurry up, baby, get going, going
 
My bonfire is slowly burning down, give me firewood
I need your attention
Come on, baby, give me love
 
I wait and I wait for you alone
I wonder if you'll look in my direction
You're toying with me again
Lighting me and distracting me
 
You can only get something for something
Throw more onto my bonfire
I melt bit by bit
When love gets love
 
My bonfire is slowly burning down
I need your attention
Hurry up, baby, get going, going
 
My bonfire is slowly burning down
I need your attention
Come on, baby, give me love
 
My bonfire is slowly burning down
I need your attention
Hurry up, baby, get going, going
 
My bonfire is slowly burning down, give me firewood
I need your attention
Come on, baby, give me love
 
Give me more wood for my bonfire, give me more
Give me more wood so that the temperature will rise
Give me more wood for my bonfire, give me more
Give me more wood so that the temperature will rise
More firewood for my bonfire, give me more
Give me more firewood so that the temperature will rise
More firewood for my bonfire, give me more
Give me more firewood so that the temperature will rise
 
  • 1. "Tænde" can also mean to turn someone on.
Unless you have obtained my permission, please don't use my translations elsewhere without giving me credit.
Kűldve: HinKyto Szombat, 30/06/2018 - 08:34
Idioms from "Mit Bål Brænder Ned"
Hozzászólások