Monomaniac (Angol translation)

Advertisements
Román

Monomaniac

Fluturi în stomac...
 
(refren)
Tu spui că nu e despre noi că sunt hoinar şi haidamac,
Aşa că nu-ţi pot fi pe plac.
Am o construcţie stângace, eu beau vin şi trag tabac.
Monomaniac...
Tu eşti răscrucea mea, dar o să-ţi vin de hac.
Chiar dacă te-ai ascunde-n cel mai vechi bric-a-brac
Eu te-aş găsi şi te-aş face să simţi
Fluturi în stomac...
 
Tu mergi mai departe, eu mai stau.
Lasă-mă aici, lasă-ma să beau!
Lasă-mă să văd cum n-am să pot
Să obţin ce vreau şi-apoi să pierd tot.
Da, extremist probabil, mai prost decât restul,
Din culori doar alb şi negru adesea.
Omul cu cafeaua dulce ce se-enervează ca prostul
Când în maşină îi schimbi piesa.
Omul care nu e pentru nimeni.
Prostuţo, uite-te-n jur, sunt mulţi mult mai bine.
Alege-ţi ce vrei cât te ţine,
Doar dac-alegi cu inima tre” să te ţii bine.
Dacă alegi cu capul, dragostea vine.
Ascultă tu, devoratoare de suspine şi inimi,
Eu ştiu că nu azi şi ştiu că nu mâine,
Dar ştiu c-am păstrat pentru tine, tu ţine-i!
Fluturi în stomac...
 
(refren)
 
Sadismul tău e amuzant, căci viaţa ta e tristă,
Tu pari tare şi dură pentru că eşti masochistă.
Eşti ca o pistă greşită pe care-alunecă unii,
Dar vrei să pari dreaptă măcar pentru unul
Şi el este deja în capul tău în plan,
Deci nu va fi ad-hoc şi nu va fi uragan.
Şi pentru că ştii - ascunzi priviri.
Nu ţi-e frică de dezamăgiri, tu te temi de fluturi.
Şi da, am o problemă cu prietenii tăi,
Sunt toţi perfecţi, niciun miel - doar lei.
Carnivori în sensul rău, și dau şi sfaturi
Despre mine şi prietenii mei
Care au fost alături şi la greu, nu numai la bine!
Nu pui pariuri? Fie, reţine.
În maxim un an vei uita de tine,
Vei avea alt nume, dar nu vei mai simţi
Fluturi în stomac...
 
(refren)
 
Kűldve: Super Girl Szombat, 05/05/2018 - 19:38
Align paragraphs
Angol translation

Monomaniac

Butterflies in the stomach...
 
(chorus)
You say that it's not about us, that I'm a wanderer and a bastard,
So I can not be as you like.
I have a clumsy construction, I drink wine and I smoke tobacco.
Monomaniac...
You're my crossbow, but I'm gonna break the back,
Even if you hide in the oldest bric-a-brac,
I would find you and make you feel
Butterflies in the stomach...
 
You go on, I stay.
Leave me here, let me drink,
Let me see how I can not
Get what I want and then lose everything.
Yes. Extremist probably, stupid than the rest,
Made of colors, often white and black,
The man with the sweet coffee that gets mad like a fool
When you change his music in the car.
The man who is not for anyone.
You little stupid girl, look around, there are many much better,
Choose whatever you want to keep up with,
But if you choose with your heart, you have be strong.
If you choose with your mind, love comes.
Listen, you, devouring of sighs and hearts,
I know it is not today and I know it is not tomorrow,
But I know I kept it for you, now you keep it!
Butterflies in the stomach...
 
(chorus)
 
Your sadism is funny, because your life is sad.
You seem to be hard and harsh because you're a masochist,
You are like a wrong track where some are slipping,
But you want to look right at least for one.
And he's already in your head, in the plan.
So it will not be ad-hoc and it will not be a hurricane,
And because you know - you hide your glance,
You're not afraid of disappointments, you're afraid of butterflies.
And yes, I have a problem with your friends...
They are all perfect, no lamb - just lions.
Carnivores in the wrong sense, and they give advice too,
About me and my friends,
Those who were close in hard times, not only for good times.
You don”t bet? Let it be, keep it in your mind!
Within maximum a year you will forget about yourself,
You will have another name, but you will not feel anymore
Butterflies in the stomach...
 
(chorus)
 
Kűldve: Super Girl Szombat, 05/05/2018 - 19:51
Last edited by Super Girl on Csütörtök, 31/05/2018 - 08:21
Hozzászólások