Moscopole (Román translation)

Reklám
Proofreading requested
Aromanian

Moscopole

Tu anvirinata vatră doru sh dureri s-n-adună,
Că jarlu nu s-asteasi tru veacljea fucurină.
Sh-că nu-ari ca altă oară varvari turbats s-n-avină,
Sh fântânjli nu sicară, di a nostru doru s-dirină.
 
[Rifrenu]
O, o, Moskopoli, nivindicată arană,
Paradisu armânescu, a Balcanjloru mari thamă!
Hasă Metropolă, cu anami sh mushutets,
Umplu Evropea tută cu a ei mari everghets!
 
Adastă St-Maria pi stiznji zuyrăpsită,
Sh adastă bots di preftsâ ayiudima pâryisitâ,
Greali mârtirii dipuni shi a pâduriloru frândzâ,
Ti arâurile di sudoari shi greu girime di sândzâ.
 
[Rifrenu]
 
N-adastă veacljea vatră curbani s-nâ fâtsemu,
Moskopolea ditu yisi nauâ bană sâ-lj dămu.
Mâreatsa ei sh-anamea sâ-lj li-adutsemu nâpoi,
Pânâ sh darmili-darmi s-hârasească cu noi.
 
[Rifrenu]
 
Kűldve: adysanuadysanu Szerda, 10/06/2015 - 22:38
Submitter's comments:

stihuri sh-iho - Gică Godi
versuri si melodie - Gică Godi

Román translationRomán
Align paragraphs
A A

Moscopole

În înveninata1 vatră dor și dureri se adună,
Că jarul nu se stinse în vechia vatră.
Și că n-are 2ca altă dată barbari turbați să vină,
Și fântânile nu secară, de al nostru dor se zvârcolește de durere.
 
[Refren]
O, o, Moscopole, nevindecată rană,
Paradis aromânesc, a Balcanilor mare minune!
Orașul Metropolă, cu cinste și frumuseți,
Umplu toată Europa cu a ei mare evlavie!
 
Așteapă Sf. Măria pe ziduri zugrăvită,
Și așteaptă, de preot veșnic părăsită.
Grele martirii depune și a pădurilor frunză,
În râuri de sudoare și grea amendă de sânge.
 
[Refren]
 
Ne așteaptă vechea vatră sacrificii să facem,
Moscopolea de vis, o nouă viață să-i dăm.
Măreția și cinstea ei să i le aducem înapoi,
Până și ruinele să se bucure alături de noi.
 
[Refren]
 
  • 1. ÎNVENINÁ - A (se) umple de supărare, de amărăciune, de ciudă, de invidie, de ură; a (se) înrăi. – Lat. invenenare.
  • 2. Că n-are ca să vină - că nu vor veni
Kűldve: adysanuadysanu Szerda, 10/06/2015 - 23:08
The author of translation requested proofreading.
It means that he/she will be happy to receive corrections, suggestions etc about the translation.
If you are proficient in both languages of the language pair, you are welcome to leave your comments.
More translations of "Moscopole"
Román adysanu
Please help to translate "Moscopole"
Gică Godi: Top 3
Hozzászólások