M.S.K. | М.С.К. (Angol translation)

Reklám

M.S.K. | М.С.К.

[Зюмбюл]
Това е...
моята любима песен.
 
Припев(English)(x2):
Oh, I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
but very talanted.
I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
healthy, rich!
 
[Кулю]
Аз със сигурност не съм некакъв гъзар,
но винаги шестица 'фърла моя зар.
Използвам кат' ми падне всеки следващ шанс,
без да се отчайвам аз, поддържам си баланс.
Ето как е във живота - той е променлив.
Но на мене не ми пука, аз съм винаги щастлив.
Чудесно е човек, когато все да е така,
помага му съдбата често с дясната ръка.
 
Припев(Български)(x2):
Oо, аз съм млад, силен, красив, здрав, богат,
но много талантлив.
Oо, аз съм млад, силен, красив, здрав, богат,
здрав, богат!
 
[Среброто]
Стоп!
И аз да кажа нещо за моя слънчев ден.
Първо страшно аз се радвам, че съм точно тук роден.
Горда стара планината, на морето е добре,
винаги е подходящо за...
Във живота си обилен аз се 'фърлам всеки ден,
немам кво да крия, 'щото всичко е пред мен.
И мечтите ми свободно реят се сега,
кога' останових, че винаги ще е така.
 
Припев(Български)(x2):
Oо, аз съм млад, силен, красив, здрав, богат,
но много талантлив.
Oо, аз съм млад, силен, красив, здрав, богат,
здрав, богат!
 
[Зюмбюл]
Рано ставам сутрин със усмивка на уста
и в ума си ги прегръщам - красивите неща.
След сънища модерни и поляни от цветя -
как да се не радвам, на тази свобода?
И жена ми е красива и ще имаме деца,
а те ще бъдат горди с този си баща.
Бъдеще да имаш - много е добре.
Без да подозираш каквото и да е.
 
Припев(English)(x2):
Oh, I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
but very talanted.
I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
healthy, rich!
 
Припев(Български)(x2):
Oо, аз съм млад, силен, красив, здрав, богат,
но много талантлив.
Oо, аз съм млад, силен, красив, здрав, богат,
здрав, богат!
 
Аз съм!
И аз съм, брато...
 
Kűldve: TrompetistaTrompetista Hétfő, 05/02/2018 - 10:50
Angol translationAngol
Align paragraphs
A A

Y.S.B.

[Zyumbyul] (Hyacinth)
This is...
my favourite song.
 
Chorus(x2):
Oh, I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
but very talanted.
I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
healthy, rich!
 
[Kulyu]
I am certainly not some wiseass,
but my dice always roll a six.
When I get a chance I use it every single time,
without dispairing I keep the balance.
Here's how life is - it's inconstant.
But I don't care and I'm always happy.
It's wonderful when when it's always like this
and when destiny helps you with the right hand.
 
Chorus(x2):
Oh, I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
but very talanted.
I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
healthy, rich!
 
[Srebroto] (The silver)
Stop!
Let me say something about my sunny day, too.
First of all I'm very happy that I'm born right here.
Proud Stara Planina, it's OK on the beach,
it always appropriate for...
I throw myself in my plentiful life everyday,
I have nothing to hide, 'cause everything's infront of me.
And my dreams are flying freely, now
that I understood, that it's always gonna be like that.
 
Chorus(x2):
Oh, I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
but very talanted.
I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
healthy, rich!
 
[Zyumbyul] (Hyacinth)
I get up early in the morning with a smile on my face
and I hug them in my mind - the beautiful things.
After modern dreams and flower meadows -
how can I not be happy for this freedom?
And my wife is beautiful and we'll have children,
and they'll be proud of their father.
Having a future - it's very good.
Without suspicion of anything.
 
Chorus(x2):
Oh, I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
but very talanted.
I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
healthy, rich!
 
Chorus(x2):
Oh, I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
but very talanted.
I'm young, strong, beautiful, healthy, rich,
healthy, rich!
 
I am!
And I'm too, bro...
 
If you liked my work, don't forget to show it. :) Click the "Thank you" button and rate.
Kűldve: TrompetistaTrompetista Hétfő, 05/02/2018 - 11:24
Szerző észrevételei:

Stara Planina is a mountain in Bulgaria.

More translations of "M.S.K. | М.С.К."
Hozzászólások