Ne sam gotov da te zagubya | Не съм готов да те загубя (Angol translation)

Reklám

Ne sam gotov da te zagubya | Не съм готов да те загубя

Тръгваш...
след теб остават сенки,
остава свят безмълвен,
свят обезверен.
 
Тръгваш...
искам да те спра, да те попитам
как за миг изчезнах от твоето сърце?
 
Припев:
Довиждане, любов.
Довиждaне, скъп спомен.
Довиждане, мечта несподелена.
Здравей живот суров.
Здравей живот, в който
аз не съм готов да те загубя.
 
Тръгваш...
След теб остава болка.
Остава свят безмълвен,
свят, изпълнен с прах.
 
Тръгваш...
питам се защо погубих всичко
и разкъсах на парчета своето сърце?
 
Припев:
Довиждане, любов,
Довиждане, скъп спомен.
Довиждане, мечта несподелена.
Здравей живот суров.
Здравей живот, в който
аз не съм готов...
 
Времето и аз се вплитаме в борба безумна.
Кой ще грабне спомена за теб.
Дали със вятъра ще го отвее?
Дали във вечност ще остане в мен?
 
Ще стоя на прага да те чакам!
Ще събирам частите от своето сърце!
Като пея ще проклинам, във лудост ще обичам,
за всичко ще си спомням, което ми дари!
 
Припев:
Довиждане, любов.
Довиждaне, скъп спомен.
Довиждане, мечта несподелена.
Здравей живот суров.
Здравей живот, в който
аз не съм готов...
 
да те загубя! (x3)
 
Не съм готов! (x6)
 
Kűldve: TrompetistaTrompetista Vasárnap, 04/02/2018 - 20:28
videoem: 
Angol translationAngol
Align paragraphs
A A

I'm not ready to lose you

You're going...
shadows remain after you,
a silent world remains,
a desperate world.
 
You're going...
I want to stop you, to ask you
how I disappeared from your heart so fast?
 
Chorus:
Goodbye, love.
Goodbye, dear memory.
Goodbye, unshared dream.
Hello harsh life.
Hello life, in which
I'm not ready to lose you.
 
You're going...
pain remains after you.
A silent world remains,
world full of dust.
 
You're going...
I ask myself, why I destroyed everything
and teared my heart into pieces?
 
Chorus:
Goodbye, love.
Goodbye, dear memory.
Goodbye, unshared dream.
Hello harsh life.
Hello life, in which
I'm not ready...
 
The time and I get entangled in a reckless fight.
Who will grab the memory of you?
Whether the wind will blow it?
Whether it'll remain in me forever?
 
I will stand by the door, waiting for you!
I'll be collecting the parts from my heart!
When I sing I'll curse, I will love in madness,
and I'll remember everything you gave me!
 
Chorus:
Goodbye, love.
Goodbye, dear memory.
Goodbye, unshared dream.
Hello harsh life.
Hello life, in which
I'm not ready...
 
to lose you! (x3)
 
I'm not ready! (x6)
 
If you liked my work, don't forget to show it. :) Click the "Thank you" button and rate.
Kűldve: TrompetistaTrompetista Vasárnap, 04/02/2018 - 20:44
More translations of "Ne sam gotov da te ..."
Hozzászólások