Neandertaltsi (Неандертальці) (Transliteration)

Advertisements
Ukrán

Neandertaltsi (Неандертальці)

Мабуть ще людство дуже молоде
О, скільки б ми не загинали пальці,
Двадцятий вік, а досі де-не-де
Трапляються іще неандертальці
 
Неандертальці (х4)
 
Подивишся: і що воно таке?
Не допоможе навіть лінза
Здається - люди,
Все у них - людське,
Але душа ще з дерева не злізла.
 
Неандертальці (х4)
 
Kűldve: Alexander Laskavtsev Szombat, 08/04/2017 - 17:43
Align paragraphs
Transliteration

Neandertaltsi

Mabutʹ shche lyudstvo duzhe molode
O, skilʹky b my ne zahynaly palʹtsi
Dvadtsyatyy vik, a dosi de-ne-de
Traplyayutʹsya ishche neandertalʹtsi
 
Neandertaltsi (x4)
 
Podyvyshsya: i shcho vono take?
Ne dopomozhe navitʹ linza
Zdayetʹsya - lyudy
Vse u nykh - lyudsʹke
Ale dusha shche z dereva ne zlizla
 
Neandertaltsi (x4)
 
Kűldve: Effily Vasárnap, 21/10/2018 - 22:06
More translations of "Neandertaltsi ..."
TransliterationEffily
See also
Hozzászólások