Nemzeti Dal (Szlovák translation)

Advertisements
Szlovák translation

Pieseň národa

Hor' sa, Maďar, vlasť velí ti!
Tu čas teraz abo nikdy!
Povedzte, či rabstvo chcete,
či si voľnosť vyberiete?
Doteraz sme v rabstve žili,
predkov svojich zatratili,
ich, čo žili-mreli voľne,
poddanská zem tlačí bôľne.
 
Prisaháme na praboha maďarstva,
prisaháme: voľnosť chceme, bez rabstva!
Prisaháme na praboha maďarstva,
prisaháme: voľnosť chceme, bez rabstva!
 
Podliak, kto dnes, keď mrieť treba,
Netrúfa si, kto si seba,
vlastný život pramizerný,
nad česť svojej vlasti cení.
Väčšmi zdobí ramä mužské
lesklý meč než putá mrzké,
a my preds' sme putá mali!
Sem sa, dobrý meč náš starý!
 
Prisaháme na praboha maďarstva,
prisaháme: voľnosť chceme, bez rabstva!
Prisaháme na praboha maďarstva,
prisaháme: voľnosť chceme, bez rabstva!
 
Meno Maďar zase v kráse
zaskvie sa, jak v dávnom čase,
zmyjeme my z neho hanu,
stáročiami nakydanú.
K hrobom našim naši vnuci
kľakať budú, žehnajúci,
a z ich perí za modlenia
splynú naše sväté mená.
 
Prisaháme na praboha maďarsťva,
prisaháme: voľnosť chceme, bez rabstva!
Prisaháme na praboha maďarstva,
prisaháme: voľnosť chceme, bez rabstva!
 
Kűldve: rajgy Szombat, 16/02/2013 - 12:24
Szerző észrevételei:

Translation: Smrek, Ján

Magyar

Nemzeti Dal

Hozzászólások