Nu plândzi feată, nu ma lăcrămeadzâ (Román translation)

Reklám
Aromanian
A A

Nu plândzi feată, nu ma lăcrămeadzâ

Lândurli azboairâ
S-ascaldâ tu lunjinâ,
Nâ featâ li mutreashti-
Di doru inima mplinâ.
 
Voi lândrui hârâcoapi,
Di-aclo di iu vinitu,
Nu vidzutu unu gioni
Singuru sh-nihârsitu?
 
Hâbari nu vi deadi
Ti vruta lui tsi-lu doari
Sh-mârinată shadi
Cu ocllilli tutu n-dzari?
 
Gionli ts-lu vidzumu
Sh-hâbari tsâ pitreatsi;
Tu tsisprâdzli di adzâ
Elu va s-yinâ aoatsi.
 
Nu plândzi, feată,
Nu ma lăcrămeadzâ,
Cu tini, mshată,
Elu bana va-shi bâneadzâ.
 
Kűldve: adysanuadysanu Szombat, 13/06/2015 - 04:19
Román translationRomán
Align paragraphs

Nu plânge fată, nu mai lăcrima

Păsările zboară
Se scaldă în lumină,
O fată le privește -
De dor îi e inima plină.
 
Voi, păsări voioase,
De acolo de unde ați venit
N-ați văzut un flăcău
Singur și nemângâiat?
 
Veste nu v-a dat
Pentru draga lui ce-l doare
Și supărată șade
Cu privirea-n zare?
 
Iubitul ți l-am văzut
Și veste îți trimite,
Că-n cinsprezece zile
El se va întoarce.
 
Nu plânge, fată,
Nu mai lăcrima,
Cu tine, frumoaso,
El viața și-o va petrece:
 
Köszönet
Kűldve: adysanuadysanu Szombat, 13/06/2015 - 04:21
Szerző észrevételei:

NU E TRADUCEREA MEA

More translations of "Nu plândzi feată, nu..."
Román adysanu
Hozzászólások