• Pim Pam Po (OST)

    כיפה אדומה

    2 fordítások

Ossza meg
Font Size

כיפה אדומה szöveg

זאביק הזאב פגש ילדה- דה-דה
הולכת לה ביער לבדה- דה-דה
הולכת לה עם סל, ובלי לדאוג בכלל,
אז זאביק הזאב שאל אותה:
 
הם… הם… מה יש לך בסל? אני זאב נחמד.
הם… הם… מה יש לך בסל? עני לי ומיד!
 
אז זאביק הזאב לקח אותה- תה-תה
אל קרחת יער נחמדה- דה-דה
הציע לה לקטוף פרחים יפים לרוב
ורץ מהר אל סבתא הזקנה.
 
הם… הם… מה יש לך בסל?...
 
כך זאביק הזאב בלע את סבתא- תא
ובמיטה חיכה לנכדתה- תה-תה
שכב לו מחופש, חיכה לה בלי חשש.
כשבאה, הוא בלע אז גם אותה.
 
הם… הם… מה יש לך בסל?…
 
כשהזאב נחר הגג רעד- עד-עד
אבל פתאום הגיע הצייד- יד-יד
ירה בו באקדח ואת כרסו פתח,
ואת השתיים הוא חילץ מיד.
אוי! אוי! כמה חבל. אני זאב נחמד!
אוי! אוי! בום וחסל, צייד טיפש אחד!
אוי! אוי! כמה חבל. אני זאב נחמד!
אוי! אוי! בום וחסל, צייד טיפש אחד!
 

 

"כיפה אדומה (Kipa ..." fordításai
Hozzászólások